Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Ochranu spotřebitelů před energetickými šmejdy je nutné dále posílit, vznikla Deklarace 2.0

Ochranu spotřebitelů před energetickými šmejdy je nutné dále posílit, vznikla Deklarace 2.0

Publikováno: 11.12.2019
Rubrika: Zajímavosti

Dodavatelé energií a zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) se dnes setkali u kulatého stolu. Cílem bylo jednání o nových opatřeních, která by měla eliminovat aktivity tzv. energetických šmejdů v ČR. Jak dokládají statistiky kontrolních orgánů, stížností spotřebitelů meziročně znovu přibylo a potvrzuje se také to, že nejrychleji roste počet problémů v oblasti zprostředkování. Konkrétním výsledkem středečního setkání se stalo vyhlášení Deklarace 2.0, která zpřísňuje původní Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a zemním plynem na ochranu spotřebitelů.

„V květnu jsme vytvořili dočasný samoregulační nástroj v podobě Deklarace. Touto iniciativou jsme se snažili s předstihem několika měsíců uvést v život opatření, se kterými počítala nová legislativa. Dnes už v případě účinnosti novely energetického zákona nehovoříme o několika měsících, ale o roku 2021, proto nám už nejde jen o výzvu, ale o vytvoření skutečné platformy. Ta by měla regulovat činnost jednotlivých hráčů na trhu tak, aby zajistili požadovanou ochranu spotřebitelů,“ uvedlTomáš Prouza, prezident SOCR ČR, a dodal: „Problémů stále přibývá, a i když řadu z nich způsobují zprostředkovatelé, jsou to nakonec spotřebitelé a dodavatelé, na které dopadají důsledky. Zpřísnili jsme pravidla, abychom mohli s těmi, kteří k Deklaraci přistoupí, intenzivněji pracovat na očištění trhu od energetických šmejdů.“

Nová verze Deklarace 2.0 by měla pomoci vyřešit zákazníkům ty největší problémy, které je trápí. V praxi jde o nesmyslně dlouhé smlouvy, nedostatek informací o tom, k čemu se podpisem smlouvy o sdružených dodávkách energie zavázali, a nekalé chování zprostředkovatelů. V platnost vejde od ledna 2020 a připojit se k ní budou moci výhradně dodavatelé elektřiny a plynu poté, co jejich žádost schválí SOCR ČR. Nad dosavadní rámec se jejím prostřednictvím zaváží k povinnosti ověřovat, že každý jejich zákazník byl prokazatelně seznámen se smlouvou o dodávce komodity a s případnými souvisejícími smlouvami, jež byly uzavřeny prostřednictvím zprostředkovatelů.

Verze Deklarace 2.0 má za cíl zpřesnit a zpřísnit dosavadní povinnosti vůči dodavatelům elektřiny a plynu do doby platnosti a účinnosti novely energetického zákona. Její signatáři se zaváží mimo jiné kontrolovat způsob prodeje u svých zprostředkovatelů a v případě zjištění neetických praktik budou mít za povinnost požadovat okamžitou nápravu či případně ukončit se zprostředkovatelem spolupráci. Navíc nově budou na zprostředkovatelské smlouvy a na komoditní smlouvy uzavřené zprostředkovateli nahlížet jako na smlouvy uzavřené distančním způsobem. Tím zákazníkům umožní od každé takové smlouvy odstoupit bez sankce do 15 dnů po plánovaném zahájení dodávky.

SOCR ČR nastavením nových podmínek rovněž získá možnost jednotlivé subjekty nejen registrovat, ale také pozastavovat jejich členství a vylučovat je v případě opakovaného porušování závazků plynoucích z Deklarace. „Oslovujeme dodavatele, kteří chtějí aktivně přispět k posílení ochrany spotřebitelů, a nejen tuto skutečnost deklarovat. Ověřili jsme si, že naše snaha přispívá k lepšímu prosazování zájmů zákazníků, k narovnání obchodních vztahů a ke kultivaci trhu, a víme, že je nutné pokračovat,“ shrnul T. Prouza.  

Proč přicházíme s verzí Deklarace 2.0?

  • Květnová Deklarace měla po dobu šesti měsíců formou samoregulace suplovat chybějící novelu energetického zákona …dnes už nehovoříme o Deklaraci na několik měsíců, ale minimálně do roku 2021.
  • Poznali jsme, že nemůžeme suplovat činnost ERÚ a ČOI při kontrole zprostředkovatelů smluv na dodávku elektřiny a plynu …pokud má někdo sílu formou samoregulace něco změnit, jsou to dodavatelé, tedy licencované subjekty, které si služby zprostředkovatelů objednávají a rozhodují tak o jejich podnikání.
  • Získali jsme připomínky a námitky ČOI a ERÚ, které mj. upozorňovaly na skutečnost, že obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, uvádí-li prodávající jako přednost nabídky práva, která vyplývají spotřebiteli přímo ze zákona …vždy poskytovat jasné, nezkreslené, pravdivé a úplné informace byl tedy zbytečný závazek.
  • Pochopili jsme, že je potřeba zpřísnit pravidla, abychom mohli s těmi, kteří k Deklaraci přistoupí, intenzivněji pracovat na očištění trhu od energetických šmejdů …již nejde jen o výzvu, ale o vytvoření skutečné platformy, která bude regulovat činnost jednotlivých hráčů na trhu tak, aby zajistili požadovanou ochranu spotřebitelů.

Díky Deklaraci se nám podařilo prolomit mnohé komunikační bariéry mezi dodavateli energie a vyřešit či otevřít cestu k řešení obchodních sporů, jež měly negativní dopad na zákazníky ...nyní oslovujeme subjekty, které chtějí aktivně přispět k posílení ochrany spotřebitelů, a nikoli jen tuto skutečnost deklarovat.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Ochranný nátěr pro extrémní podmínkyOchranný nátěr pro extrémní podmínky (231x)
Ochrana životního prostředí již dlouho není tématem pouze ekologických sdružení a občanských spolků, ale stala se celosp...
Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (94x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Účinné čištění žebrovaných trubek v EKO ve spalovně biomasy pomocí Šok-Pulz-Generátorů (SPG) firmy Explosion Power GmbHÚčinné čištění žebrovaných trubek v EKO ve spalovně biomasy pomocí Šok-Pulz-Generátorů (SPG) firmy Explosion Power GmbH (37x)
Explosion Power GmbH je Švýcarská firma, která vyvíjí, vyrábí, prodává a provádí údržbu Šok-Pulz-Generátorů po celém svě...