Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Ochranný nátěr pro extrémní podmínky

Ochranný nátěr pro extrémní podmínky

Publikováno: 6.2.2019
Rubrika: Zajímavosti

Ochrana životního prostředí již dlouho není tématem pouze ekologických sdružení a občanských spolků, ale stala se celospolečenským zájmem. Naše země následuje západní trend v přístupu k ochraně životního prostředí a vynakládá rok od roku stále větší finanční prostředky na tzv. trvale udržitelný rozvoj. 

Jednou z klíčových oblastí je ochrana půdy a podzemních vod. Sanace kontaminovaných průmyslových oblastí a dalších ekologických zátěží z dob minulých si v ČR vyžádala již stovky miliard korun. Průmyslové podniky investují do prevence úniků chemikálií do půdy a podzemní vody a do modernizace čistíren odpadních vod. Důvodem nejsou jen obavy ze sankcí ze strany inspekčních orgánů Ministerstva životního prostředí, ale častokrát firmy převzaly přísnější směrnice mezinárodního majitele. Projekty jsou také dotovány financemi z různých národních nebo evropských fondů.

Selhávání konvenčních hydroizolačních systémů

Při rekonstrukcích záchytných jímek, nádrží ČOV a dalších chemicky namáhaných konstrukcí se setkáváme s poruchami, které způsobují selhání funkce izolace proti úniku chemikálií a vystavují podkladní beton zrychlené degradaci. Betonové konstrukce bývají znehodnocené významnými trhlinami a zcela chybí nebo je značně degradovaná stávající hydroizolační úprava. Nezřídka kdy se také stává, že i nedávno sanované konstrukce trpí výše uvedenými poruchami již po několika letech provozu. I vysoce chemicky odolné systémy na bázi polyuretanu nebo polyesteru selhávají. Nejčastěji dochází k odlupování membrány od penetračního nátěru. Na vině je především aplikační náročnost, kdy je třeba respektovat intervaly pro další vrstvy, maximální vlhkost podkladu, teplotní a vlhkostní podmínky vzduchu, rosný bod apod. Nelze ovšem vinit pouze zhotovitele izolačních prací, protože ti jsou nezřídka kdy investory tlačeni k provádění prací i za nevhodných podmínek.

Řešení pro agresivní prostředí

Při naplňování zásad trvale udržitelného rozvoje výzkumná pracoviště firmy BASF vyvinula systém pro povrchové úpravy betonových konstrukcí v náročných podmínkách výrobních provozů napříč různými průmyslovými odvětvími, včetně průmyslu energetického. Tento nový systém pod názvem MasterSeal 7000 CR plní funkci hydroizolace a ochrany betonu s unikátní kombinací aplikačních a provozních vlastností, které řeší problémy agresivních prostředí s různým chemickým zatížením, jako jsou záchytné vany, jímky technologických vod, nádrže v čistírnách odpadních vod apod. Prověřený systém MasterSeal 7000 CR významně prodlužuje životní cyklus betonových staveb.

Nová a unikátní technologie Xolutec™

Xolutec™ je inovativní a inteligentní způsob kombinace aplikované chemie. Po smíchání obou složek materiálu na stavbě se reakcí tvoří prostorově prorůstající polymerní síť, která zlepšuje celkové vlastnosti materiálu. Xolutec™ lze navrhnout v široké škále složení k dosažení unikátních vlastností. Ty mohou skloubit zdánlivě protichůdné vlastnosti, jako například atraktivní vzhled, vynikající odolnost vůči abrazi a chemikáliím ve spojení s účinným přemostěním trhlin.

Řízením hustoty zesítění lze upravit vlastnosti systému Xolutec™, aby vyhovovaly požadovaným vlastnostem výrobku. Například lze vytvořit recepturu materiálů s různými stupni tuhosti a pružnosti.

Xolutec™ má velmi nízký obsah těkavých organických látek (VOC) a podle požadavků se aplikuje velmi snadno a rychle pomocí stříkacího zařízení nebo ručně válečkem či štětcem. Rychle tuhne i při nízkých teplotách, čímž zkracuje dobu aplikace a umožňuje rychlý návrat do provozu s minimálními prostoji.

Technologie není na rozdíl od tradičních syntetických pryskyřic citlivá na vlhkost a vyhovuje široké škále podmínek na stavbě, čímž značně rozšiřuje rozsah použití a snižuje potenciál pro prodlevy a poruchy. Neobyčejná univerzálnost systému Xolutec™ a jeho schopnost formulovat velké množství řešení pro specifické požadavky vytváří nový rozměr v technologii materiálů pro stavební průmysl.

Vlastnosti systému

Vysoká odolnost systému MasterSeal 7000 CR vůči oděru a biogenní korozi kyselinou sírovou je ideální do náročných podmínek, které se vyskytují v nádržích čistíren odpadních vod, vyhnívacích nádržích nebo kanalizacích. Jeho dynamické a statické schopnosti přemosťování trhlin chrání beton před průsakem agresivních chemikálií trhlinami. Materiál je totiž schopný přemostit nově vzniklé trhliny až do šíře 0,7 mm, čímž prodlužuje životnost hydroizolace i v případě rozvoje trhlin v průběhu provozu konstrukce.

Systém MasterSeal 7000 CR byl zkoušen v ústavu Fraunhofer v podmínkách, které simulují podmínky ve skutečné kanalizaci po dobu 5 let. Výsledky této zkoušky neprokázaly žádné změny vlastností systému MasterSeal 7000 CR.

Proběhlo mapování působení biogenní kyseliny sírové a jejích korozních účinků. Zjistilo se, že nenatřený beton je zvlášť náchylný k takzvanému biogennímu koroznímu poškození kyselinou sírovou, která způsobuje spíše konstrukční než jen kosmetické poškození betonu.

Kromě biogenní kyseliny sírové byl systém MasterSeal 7000 CR testován na odolnost vůči více než stovce dalších chemikálií o různých teplotách a koncentracích. Souhrnně lze jmenovat především dlouhodobou odolnost vůči působení ropných látek, pohonných hmot vč. benzínů, rozpouštědel vč. halogenových, methanolu a benzenu, organických i minerálních kyselin a louhů. Jedná se o širokospektrální odolnost, která usnadňuje volbu při návrhu často jedinečných protichemických opatření.

Skladba systému MasterSeal 7000 CR:

MasterSeal 7000 CR výborně zakotvuje na oceli a betonu prostřednictvím podkladového nátěru MasterSeal P 770, který je tolerantní vůči vysoké vlhkosti betonu. Dvě barvy systému MasterSeal 7000 CR – červená a šedá – umožňují bezpečnou dvouvrstvou aplikaci i v prostředích se špatnou viditelností. MasterSeal 7000 CR je vhodný pro vodorovnou, svislou a stropní aplikaci ve vnitřním i venkovním prostředí.

  • Penetrační nátěr na bázi Xolutec™ – MasterSeal P 770, tloušťka 0,25 mm, spotřeba 0,3 kg/m2
  • Membrána na bázi Xolutec™ – MasterSeal M 790, tloušťka 0,7-0,8 mm, spotřeba 0,8-1 kg/m2

Aplikace

Snadná aplikace systému MasterSeal 7000 CR stříkáním nebo válečkem, jakož i jeho kompatibilita s vlhkými podklady je zvlášť vhodná do podmínek zařízení na úpravu odpadních vod. Prostoje, které jsou vždy kritické při odstávce výrobního procesu, jsou rovněž zkráceny díky rychlému tvrdnutí, což umožňuje kontakt s vodou již 24 hodin po aplikaci.

Oblasti použití

Systém MasterSeal 7000 CR nachází díky svým jedinečným vlastnostem uplatnění v různých průmyslových oblastech, zejména kde dochází k nakládání s chemikáliemi nebo zpracováním odpadních vod. Zajišťuje trvanlivou a spolehlivou hydroizolaci a ochranu následujících betonových a ocelových konstrukcí:

  • čistírny průmyslových odpadních vod ve všech stupních čištění,
  • vyhnívací nádrže a bioplynové stanice,
  • kanalizační potrubí a šachty,
  • záchytné vany pod nádržemi na chemikálie,
  • havarijní jímky v trafostanicích,
  • záchytné žlaby produktovodů, stáčecí místa PHM,
  • odlučovače a sběrné jímky na ropné látky.

Více o produktu MasterSeal 7000 CR se můžete dozvědět na webových stránkách: masterseal-7000cr.basf.com/cz 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Ochranný nátěr pro extrémní podmínky (ilustrační foto)Obr. 1 – Typické poruchy ochranných nátěrů záchytných van v trafostanicích.Obr. 2 – Příklad zdařile provedené rekonstrukceObr. 3 – Srovnání vlastností různých typů nátěrůObr. 4 – Ruční aplikace membrány

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Ochranný nátěr pro extrémní podmínkyOchranný nátěr pro extrémní podmínky (376x)
Ochrana životního prostředí již dlouho není tématem pouze ekologických sdružení a občanských spolků, ale stala se celosp...
Korejský prezident se setkal s premiérem Babišem. Ředitel KHNP navštívil Dukovansko a navázal spolupráci s českými dodavateliKorejský prezident se setkal s premiérem Babišem. Ředitel KHNP navštívil Dukovansko a navázal spolupráci s českými dodavateli (49x)
Korejský prezident Jae-in Moon se v Praze setkal s českým premiérem Andrejem Babišem. Oba se shodli na významu spoluprác...
Island - země ledu, ohně a energie (45x)
Pojmenování Země ledu a ohně je tradičním přívlastkem Islandu, nejmenší ze severských zemí. Od nich se nápadně liší také...