Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Nové kotelny s parními kotli Bosch pro výrobu autobusů Iveco Bus v ČR

Nové kotelny s parními kotli Bosch pro výrobu autobusů Iveco Bus v ČR

Publikováno: 21.2.2020
Rubrika: Zajímavosti

V nedávné době proběhla rekonstrukce parních kotelen firmy Iveco Czech Republic ve Vysokém Mýtě. V rámci modernizace zdroje tepla pro dva areály výrobce autobusů byly dodány parní kotle Bosch ve spolupráci s firmou KOMTERM. Zajímavé není jen celé nové řešení a způsob realizace projektu, ale i samotná firma Iveco Czech Republic a.s. a její začátky.

Historie firmy Iveco Czech Republic v České republice sahá až do roku 1895, kdy Josef Sodomka založil ve Vysokém Mýtě firmu První východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky. Přes dvě desetiletí se věnoval převážně výrobě kočárů a karoserií osobních vozů, a to až do roku 1928, kdy v jeho karosárně vznikl první čtrnáctimístný autobus na podvozku Škoda 125.

Klíčovým momentem v historii společnosti byl rok 1948, kdy se firma v rámci znárodnění stala n.p. KAROSA a začala se specializovat výhradně na výrobu autobusů. Již tehdy se KAROSA chlubila řadou unikátních technologických řešení a úspěšných modelů autobusů a řadila se mezi nejuznávanější české podniky. K nadnárodnímu úspěchu Karosy neodlučitelně patří spojení se značkou Renault a následně Irisbus v 90. letech. V roce 2003 se 100% vlastníkem Irisbusu stalo Iveco Czech Republic a začala nová etapa rozvoje společnosti, která vyústila ve změnu značky Irisbus na Iveco Czech Republic v roce 2013. „Díky našim zkušenostem a silnému zázemí nadnárodní skupiny CNH Industrial se dnes autobusy Iveco Czech Republic úspěšně prodávají po celém světě. V současné době vyrábíme 20 autobusů denně. To z nás činí největší závod na výrobu autobusů v Evropě a z České republiky zemi s největším počtem autobusů vyrobených na jednoho obyvatele. Dosažený výsledek je zásluhou celého týmu Iveco Czech Republic, strategických dodavatelů, obchodních partnerů a samozřejmě našich věrných zákazníků,“ řekl Jiří Vaněk, generální ředitel Iveco Czech Republic na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu dne 6. 6. 2019, na kterém bylo vyhlášeno šest nejúspěšnějších firem ve dvacetileté historii soutěže Podnik roku v automobilovém průmyslu.

Společnost Iveco Czech Republic, a. s. přispívá velkým dílem k růstu české ekonomiky. Je významným zaměstnavatelem v regionu, zaměstnává přes 3800 osob a dalších cca 1700 pracovních míst vytváří u českých subdodavatelů.

V důsledku neustálého nárůstu výroby se zvyšovaly požadavky na zásobování energií a stávající parní kotelna na uhlí, která sloužila celých dlouhých 51 let, se dostala k hranici technické a zejména morální životnosti. Vzhledem k tomu, že investice do energetiky jsou dlouhodobého charakteru a faktu, že pro Iveco Czech Republic zajištění energetických potřeb není předmětem podnikání, rozhodlo se nakonec vedení společnosti pro oslovení specializovaných firem k podání nabídek na zajištění dodávek tepla pro oba areály výrobce autobusů po dobu 15 let s následným odprodejem nově vybudované technologie do majetku společnosti.

Ve výběrovém řízení zvítězila společnost KOMTERM, která nabídla nejen nejlepší cenu tepla, ale i nejlepší technické řešení. To obsahovalo vybudování nových samostatných plynových kotelen pro jednotlivé areály A1 a A2. Tím mohl být odstaven propojovací parovod mezi oběma areály o délce 1 600 metrů. KOMTERM dále na základě samostatné smlouvy provedl studii pro potvrzení výkonových parametrů kotelen a vyprojektoval úpravu parních rozvodů pro zlepšení kvality dodávek tepla a snížení tepelných ztrát v rozvodech. To umožnilo přechod z přehřáté páry na sytou.

Součástí kontraktu bylo i převzetí provozu uhelné kotelny po dobu výstavby nových zdrojů, aby byla zajištěna koordinace činností a nedošlo k přerušení dodávek tepla do výrobních hal.

Samotná realizace trvala 12 měsíců od podpisu smlouvy, kde nejdelší čas připadl na projekt a získání stavebního povolení. Projekt zajistila pro KOMTERM partnerská společnost Ivitas, stavební část realizovala místní firma SAPA LPJ. Technologii kotelny dodala firma Bosch, která po celou dobu spolupracovala na projektové dokumentaci a byla k dispozici v oblasti odborných konzultací. Montáž provedl dlouhodobý partner KOMTERMU firma Datatherm. Koordinaci výstavby, inženýrskou činnost a připojení k dispečinku KOMTERMU zajistil KOMTERM Energy. Provoz zajistí KOMTERM Čechy.

Kotelny jsou vybavené parními kotli Bosch včetně napájecích a kondenzátních modulů. Kotelna K1 v dolním závodě je vybavená 2 kotli Universal Bosch UL-S-IE 4000x13, modulem napájecí nádrže WSM-V 8,0 a kondenzátním modulem CSM 8,0. Kotelna K2 v horním závodě má 2 kotle Universal Bosch UL-S-IE 4000x13 a jeden kotel Universal Bosch UL-S-IE 7000x13, modul WSM-V 20,0 a CSM 18,0.

Obě kotelny jsou vybavené řídicím systémem kotlů BCO a kaskádovým řízením SCO s přenosem dat pomocí Modbusu RTU. Pro dálkový dohled provozovatele i servisního oddělení Bosch slouží internetové připojení prostřednictvím MEC REMOTE. Uvedením do provozu nových zdrojů byly naplněny cíle projektu v oblasti významného zvýšení energetické účinnosti a výrazného snížení dopadů na životní prostředí. To lze dokladovat na následujících číslech.

Oproti původnímu stavu dojde na stejnou dodávku tepla ke snížení spotřeby primární energie v palivu o 38 %. Emise TZL a SO2 klesnou na nulu oproti 98 tunám vypuštěného oxidu síry v roce 2017. Emise NOx klesnou na 12 % původního stavu, CO na 4,6 % a produkce COna 34 %.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Obr. 1 – První autobus vyrobený v roce 1928 (zdroj www.iveco.com/ivecobus/cz)Obr. 2 – Nová série autobusů IVECO (zdroj www.iveco.com/ivecobus/cz)Obr. 3 – Letecký pohled na původní uhelnou kotelnu (zdroj www.iveco.com/ivecobus/cz)Obr. 4 – Technologie kotelny A2Obr. 5 – Nová kotelna A1Obr. 6 – Kotelna A1, pohled na parní kotle UL-S-IE 4000x13Obr. 7 – Nová kotelna A2Obr. 8 – Kotelna A2, parní kotle a řídicí systém BoschObr. 9 – Technologie kotelny A2 - napájecí nádrž WSMV s plným odplyněnímObr. 10 – Kotelna A2, vodní hospodářstvíObr. 11 – Kotelna A2, detailní pohled na parní kotel, hořák s tlumičem hluku

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Ochranný nátěr pro extrémní podmínkyOchranný nátěr pro extrémní podmínky (219x)
Ochrana životního prostředí již dlouho není tématem pouze ekologických sdružení a občanských spolků, ale stala se celosp...
Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (53x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Island - země ledu, ohně a energie (44x)
Pojmenování Země ledu a ohně je tradičním přívlastkem Islandu, nejmenší ze severských zemí. Od nich se nápadně liší také...