Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Negativní dopady používání replikovaných náhradních dílů na kalová čerpadla

Negativní dopady používání replikovaných náhradních dílů na kalová čerpadla

Publikováno: 29.11.2016
Rubrika: Údržba

Replikování náhradních dílů pro kalová čerpadla představuje v důlním průmyslu velký problém, a to jak pro dodavatele, tak pro provozovatele dolů, kteří je používají. Jelikož ceny komodit klesají, provozovatelé dolů jsou pod velkým tlakem, aby snížili provozní náklady. Počáteční náklady jsou proto mnohdy důležitější než celkové provozní náklady čímž se náhradní díly, které nepochází od výrobce původního zařízení (OEM), stávají ještě lákavějšími. Tento přístup však vede k rizikům.

John Otten, globální produktový manažer pro čerpadla ve společnosti Weir Minerals, k tomu říká: „Když se ekonomice nedaří, je pochopitelné, že se provozovatelé snaží snížit náklady na údržbu, ale musí se také snažit udržet svou produktivitu. Šetření na nákladech je totiž často na úkor právě produktivity.“

V hornictví je všeobecně známou věcí, že replikované díly mají značná omezení a mohou pro kalová čerpadla znamenat více problémů než užitku.

Nepůvodní díly se považují za nespolehlivé a mnohdy snižují produktivitu podniku, ale jak tuto pověst vlastně získaly? Abychom tuto otázku mohli zodpovědět, je třeba správně pochopit, jak replikované součástky fungují a vznikají.

Reverzní inženýrství
Při replikování se náhradní díly zpravidla vytváří procesem známým jako reverzní inženýrství. Nejdříve je potřeba obstarat původní náhradní díl a provést měření, aby bylo možné zrekonstruovat výkres součástky, podle kterého se pak vytvoří nástroje, formy, vzory a podobně. Tento postup má však tři hlavní nedostatky: neznáme optimální odchylky, vlastnosti materiálů ani výrobní postupy. John Otten vysvětluje: „Specializovaní inženýři ve společnosti Weir Minerals znají kalová čerpadla Warman a princip jejich fungování opravdu do hloubky. Právě proto jsme schopni dodávat takové náhradní díly, které zaručují maximální výkon našich kalových čerpadel a zákazník tak dosáhne optimální produktivity.“

Základní materiály
Další výzvou při replikaci je najít pro kalová čerpadla ty nejlepší materiály. Součástky kalových čerpadel podléhající opotřebení se vyrábějí z mnoha různých materiálů, speciálně vyrobených pro dané použití. Replikovat materiály pro výrobu kalových čerpadel z pouze jednoho vzorku je velmi složité. Odolnost materiálu proti opotřebení, proti korozi a nárazu se odvíjí od přesné kombinace několika faktorů, včetně chemického složení a výrobních postupů.

John Otten vysvětluje: „Pokud se při replikaci použijí nesprávné materiály, díly se mohou rychle poškodit, což vede k častějším opravám a výrobním ztrátám.“

Odchylky
Odchylka se definuje jako množství, o které se rozměr nebo vlastnost komponentu může odchylovat od nominálního rozměru. Když se replikují nepůvodní díly, rozměry konečného výrobku  procházejí velmi přísnou kontrolou, aby byla zajištěna jejich zaměnitelnost. I nepatrné odchylky v rozměrech součástky však mohou mít neblahý vliv na opotřebovávání a výkon čerpadla, čímž rostou náklady na údržbu a výrobní ztráty.

John Otten dodává: „Reverzní inženýrství je natolik složité, že existuje jen malá šance na vytvoření přesné repliky, která úspěšně nahradí původní díl s dostačujícím hydraulickým výkonem a mírou opotřebení.“

Výrobní postupy
Výrobní postupy a metody výrobců původních zařízení jsou vyvíjeny mnoho let za použití specializovaných inženýrských řešení. Původní výrobci znají své výrobky do posledního šroubku, vědí, co funguje, a své technologie neustále vylepšují. „Máme přístup k údajům o výrobním podniku, jeho provozu a výkonu, abychom mohli neustále sledovat a analyzovat trendy. Snažíme se porozumět potřebám našich zákazníků, získávat zpětnou vazbu a na jejím základě provádět změny, aby mohli být ještě produktivnější,“ pokračuje John Otten.

Podniky, ve kterých se vyrábějí původní náhradní díly, využívají nejmodernější materiály a technologie, a zpravidla také velmi drahé strojní zařízení. Je nepravděpodobné, že by při replikování bylo k dispozici vybavení a odborné znalosti potřebné k výrobě těchto specializovaných součástek v dostatečné kvalitě.

Uvážíme-li, že je potřeba napodobit optimální odchylku, správné materiály a výrobní postupy a přidáme-li k tomu vysoké náklady na kvalitní nástroje, je šance, že dosáhneme celkového výkonu, který by se alespoň trochu blížil dílu od výrobce původního zařízení, nepatrná.

Optimalizace
Replikací se dá vytvořit náhradní díl, ale často bez optimalizace. Nejde o to jen jednoduše nahradit opotřebenou součástku, je potřeba najít podstatu problému.

„U nás ve společnosti Weir Minerals pravidelně sbíráme vzorky opotřebených dílů a posíláme je specialistům do materiálové laboratoře k analýze. Pokud lidé, kteří znají konstrukci a výrobní postupy pro kalová čerpadla, provedou detailní analýzu fyzikálních vlastností opotřebovaných součástek, může nám to pomoci odhalit základní příčinu opotřebení a navrhnout správná řešení pro konkrétní použití,“ říká John Otten.

Replikování původních náhradních dílů může mít různé dopady na důlní pracoviště po celém světě. Pracovníci, kteří uvažují při opravě kalových čerpadel o náhradních dílech, které nepochází od výrobce původního zařízení, by si měli před svým konečným rozhodnutím dobře promyslet riziko vyšších nákladů na údržbu, častějších prostojů a dopadů na výkon kalového systému a nákladů na energie.

(Z podkladů Weir Minerals)

Negative effects of usage of duplicate spare parts on mud pumps
The duplicating of spare parts of mud pumps represents a major problem in the mining industry, both for suppliers and operators of mines who are using them. As the prices of commodities drop, mines operators are under great pressure to lower operating costs. The initial costs are thus often times more important than the total operating costs, thanks to which the spare parts, which are not supplied by the producer of the original equipment (OEM), become even more attractive. This approach however leads to risks.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Čerpadlo Warman AHČerpadlo Warman MC250Replikované náhradní díly

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výzva pre záujemcov o vzdelávanie „MANAŽÉR ÚDRŽBY“ (47x)
Slovenská spoločnosť údržby, ako organizačný garant, a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, ako odborný garant dišta...
Provozní zkušenosti s opatřeními proti abrazi a erozi instalovaných na technologii v United Energy a.s.Provozní zkušenosti s opatřeními proti abrazi a erozi instalovaných na technologii v United Energy a.s. (44x)
Příspěvek uvádí zkušenosti a výsledky provozních experimentů z aplikovaných opatření snižující vliv abraze a eroze ve vy...
„Přínos implementace výzvy Průmysl 4.0 do procesů údržby ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků je evidentní,“„Přínos implementace výzvy Průmysl 4.0 do procesů údržby ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků je evidentní,“ (38x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power prof. Ing. Václav Legát, DrSc., předseda předsednictva České společnosti pro...