Nacházíte se:  Úvod    Plynárenství    Na nově otevřeném burzovním trhu s plynem byl uzavřen první obchod za 40 miliónů korun

Na nově otevřeném burzovním trhu s plynem byl uzavřen první obchod za 40 miliónů korun

Publikováno: 17.8.2010
Rubrika: Plynárenství, Plyn

Prvních 68,8 gigawatthodin zemního plynu s dodávkou pro konečné odběratele bylo v úterý 10. srpna zobchodováno na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK). Celková cena dodávky s termínem dodání v roce 2011 dosáhla necelých 40 miliónů korun, jednotková cena za 1 MWh činila 580 Kč (ceny jsou uváděny bez DPH a dalších daní a nezahrnují náklady na dopravu plynu a ostatní související regulované služby).

Nový trh se zemním plynem fyzicky dodávaným do odběrných míst zákazníků v ČR burza otevřela oficiálně 23. července 2010 a navázala tak na spuštění trhu s elektřinou pro konečné odběratele v závěru loňského roku. „Původně jsme počítali s otevřením trhu s novou komoditou označovanou jako zemní plyn v rámci sdružených služeb dodávky plynu (SSDP) až v závěru roku. Z důvodu velkého zájmu účastníků trhu jsme však termín přehodnotili. Velcí a střední odběratelé, a to jak z firemního sektoru, tak z veřejné správy, u nás nyní nakoupí všechny odebírané druhy energií,“ uvedl předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán. Obchodování se zemním plynem umístila ČMKBK na vedlejší trh své komoditní sekce Energetická burza, kde se obchoduje na elektronickém parketu formou poptávkových aukcí. Uzavřený obchod představuje dodávku zemního plynu v pásmu ročního odběru do 630 MWh na jedno odběrné místo. „Jednalo se o centralizovanou poptávku, kdy se za účelem dosažení výhodnější ceny k nákupu sdružilo více subjektů,“ upřesnil P. Štorkán. Nově obchodovaná komodita představuje fyzickou dodávku plynu do odběrných míst zákazníka na území ČR, a to s převzetím závazku odběratele odebrat plyn z distribuční soustavy a s přenesením odpovědnosti za odchylku na držitele licence na obchod s plynem podle energetického zákona a navazujících předpisů, včetně zajištění distribuce zemního plynu a systémových služeb. Podle uzancí schválených burzovní komorou ČMKBK jsou obchodními dny pro obchodování s plynem úterý, středa a čtvrtek s výjimkou svátků. Minimálním obchodovaným množstvím je 500 MWh ročně na každé odběrné místo. Obchodování s dodávkou zemního plynu pro konečné odběratele není v ČR žádnou novinkou. Co je však zásadně nové, je obchodování s ní na organizovaném burzovním trhu. Právě trh organizovaný komoditní burzou přináší řadu výhod, mezi které patří zejména obchodování podle objektivního algoritmu, transparentnost a standardizace procesů a zároveň redukce administrativních úkonů.

Očekávané přínosy nového burzovního trhu pro odběratele
Soustředění poptávek a nabídek na jednom tržním místě vytváří konkurenční prostředí, které má z pohledu odběratele příznivý vliv na vývoj kontrahovaných cen. Nový burzovní systém pro obchodování zemního plynu v rámci SSDP tak přináší odběratelům možnost úspor nákladů na energie. Odběratelé v pozici veřejných zadavatelů (státní správa, samosprávy krajů, měst a obcí a jimi zřizované organizace a společnosti) mohou nákup centralizovat s využitím institutu centrálního zadavatele, a tím učinit poptávku pro dodavatele zajímavější.
Vítána je nepochybně redukce administrativních procesů, charakterizující klasické výběrové řízení, a tedy i snížení souvisejících nákladů. Podle zákona o veřejných zakázkách může být totiž veřejná zakázka realizována nákupem na komoditní burze. Zákon zde vychází ze skutečnosti, že je-li nákup realizovaný na komoditní burze, je výběrové řízení ze samého principu transparentní, protože je osloven trh v celé šíři se zajištěním dostatečného počtu nabídek. Také okolnosti obchodu jsou ve svém výsledku nezpochybnitelné, neboť obchodování probíhá podle objektivních obchodních algoritmů, za rovných podmínek a transparentně. Výhodou organizovaného trhu je také využití burzovních standardů, na druhé straně i dostatečná variabilita při stanovování parametrů dodávky odběratelem.

Očekávané přínosy nového burzovního trhu pro dodavatele
V době, kdy se soutěžní výběr dodavatelů prosazuje jako obecný trend a měřítko efektivnosti nákupu, je pro dodavatele zemního plynu přijatelnější pohybovat se na jednom centrálním trhu, kde existuje rovný přístup k obchodním informacím. Výhodou je i bezpečnost prostředí, které je jištěné několikastupňovým garančním systémem burzy a samotným zákonným rámcem upravujícím činnost burzy jako subjektu regulovaného státem. Z pohledu dodavatelů i odběratelů je příznivě vnímána i rychlost obchodování v elektronickém aukčním systému, které je automaticky završeno uzavřením smluvního vztahu. V následujícím období se na burze očekává umísťování většího počtu poptávek, a to zejména na přelomu léta a podzimu, kdy se nejčastěji sjednávají dodávky energií na další období. Energetická burza ČMKBK má ambici být centrálním tržním místem, na němž budou přítomni velcí a střední odběratelé zemního plynu spolu s hlavními hráči na trhu s dodávkou plynu konečnému zákazníkovi. Burzovní mechanismy, centralizace poptávek a konkurenční prostředí jsou faktory, které mají jednoznačně příznivý vliv na posílení tržních principů obchodování a kultivaci trhu s plynem pro konečné odběratele v ČR.
 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Padlo konečné investiční rozhodnutí o mořské části plynovodu South Stream (49x)
Na včerejší schůzce v italském Milanu projednalo představenstvo společnosti South Stream Transport klíčové záležitosti t...
Novým generálním sekretářem České plynárenské unie se stal Oldřich PetržilkaNovým generálním sekretářem České plynárenské unie se stal Oldřich Petržilka (45x)
V pondělí 22. března 2010 se v Praze sešlo prezidium České plynárenské unie (ČPU), aby jmenovalo nového generálního sekr...
Česká republika má studii pro rozšiřování objemu zásobníků plynu (43x)
Česká republika bude rozšiřovat objem podzemních zásobníků plynu tak, aby pokryl 50 procent její roční spotřeby.  Na ned...