Nacházíte se:  Úvod    Paliva    Uhlí    Na MPO dnes byla veřejně projednávána Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

Na MPO dnes byla veřejně projednávána Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

Publikováno: 8.2.2017
Rubrika: Uhlí

Veřejného projednávání Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů se na MPO zúčastnilo pět desítek zástupců obcí, odborných firem a institucí, ekologických organizací a veřejné sféry.

Jak na úvod řekl náměstek ministra Jiří Koliba, cílem veřejného projednávání, které je povinnou součástí posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí, je snaha MPO o maximální transparentnost tohoto procesu.

Platná Státní surovinová politika je z roku 1999. Od té doby se změnila řada technologií a poptávka po surovinách, změnil se přístup Evropské komise k surovinové bezpečnosti a došlo k zásadní technologické transformaci surovinového průmyslu. Přesouvá se zájem od tradičních nerostných komodit k moderním strategickým  high-tech surovinám. Proto chceme klást jednoznačný důraz na nové strategické suroviny, například lithium, potřebné pro rozvoj elektromobilty a skladování energie. A proto též potřebujeme doplnit informace o těchto surovinách,“ uvedl náměstek Jiří Koliba.    

Vidím zde zástupce obcí z okolí Brzkova a Přibyslavi. Proto bych k otázce uranu rád uvedl, že vzhledem k vývoji světových cen uranu nebude MPO navrhovat těžbu na novém ložisku uranu Brzkov – Horní Věžnice a text surovinové politiky bude v tomto smyslu upraven,“ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba. 

MPO musí s péčí řádného hospodáře dbát na to, aby surovinové bohatství státu bylo chráněno. Jsme svědky vzestupu zájmu o moderní a často specifické suroviny jako je indium, galium či lithium.  Evropská unie přijala v roce 2008 dokument The Raw Materials Initiative, který je založen na vyšší míře využívání evropských zdrojů, na aktivní surovinové diplomacii a podpoře materiálově úsporných technologií. EU rovněž definovala seznam 21 superkritických komodit, který je pravidelně aktualizován. Návrh naší surovinové politiky plně vychází z těchto dokumentů, uvedl ředitel odboru surovinové politiky MPO Pavel Kavina.

Ten seznámil přítomné s procesem aktualizace státní surovinové politiky, který byl zahájen v letech 2012 -2013 analýzou situace v surovinovém průmyslu a vloni byl projednán a doporučen tripartitou a následně jej projednala a vzala na vědomí vláda. Po nynějším veřejném projednání, vyhodnocení a vypořádání připomínek, a vydání stanoviska SEA Ministerstvem životního prostředí, by měla být v dubnu letošního roku předložen návrh surovinové politiky vládě k definitivnímu schválení.

Mezi priority nové surovinové strategie patří především bezpečnost dodávek surovin, efektivní a udržitelné využívání zásob surovin, ochrana ložisek vyhrazených nerostů, podpora vzdělávání, výzkumu, nových zdrojů a technologií.

Mezi moderní nerostné komodity dnes patří strategické kovy, potřebné pro výrobu počítačové techniky, mobilních telefonů, LCD obrazovek či nanotechnologií a pro rozvoj elektromobility a akumulace energií.

V rozpravě zaznělo několik podnětů a připomínek ze strany obcí, ekologických organizací a zástupců veřejnosti. Představitelé České geologické služby uvedli, že připravený návrh je erudovaný a velmi dobře připravený, výhrady neměli ani zástupci Ministerstva životního prostředí.  Veřejné projednávání proto bylo řádně ukončeno. Písemné připomínky mohou zájemci vznášet do 11. února letošního roku.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nová pásová doprava od společnosti NOEN je na Jižních svazích Dolů Bílina již hotováNová pásová doprava od společnosti NOEN je na Jižních svazích Dolů Bílina již hotová (29x)
Výstavba nového systému uhelných odtahových linek dálkové pásové dopravy (DPD), kterou pro Jižní svahy Dolů Bílina vypro...
„My v Česku černé uhlí těžíme, někde v USA jej sklízejí,“„My v Česku černé uhlí těžíme, někde v USA jej sklízejí,“ (22x)
řekl v rozhovoru pro časopis All for Power Dr. Ing. Ján Fabián, ředitel pro rozvoj a strategii a místopředseda představe...
ČR a Polsko podepíšou smlouvu o těžbě uhlí v pohraničí (21x)
Po zhruba čtyřech letech přípravných prací a rozhovorů se Česká republika a Polsko dohodly na podmínkách geologického pr...