Nacházíte se:  Úvod    Paliva    Uhlí    Na MPO dnes byla veřejně projednávána Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

Na MPO dnes byla veřejně projednávána Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

Publikováno: 8.2.2017
Rubrika: Uhlí

Veřejného projednávání Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů se na MPO zúčastnilo pět desítek zástupců obcí, odborných firem a institucí, ekologických organizací a veřejné sféry.

Jak na úvod řekl náměstek ministra Jiří Koliba, cílem veřejného projednávání, které je povinnou součástí posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí, je snaha MPO o maximální transparentnost tohoto procesu.

Platná Státní surovinová politika je z roku 1999. Od té doby se změnila řada technologií a poptávka po surovinách, změnil se přístup Evropské komise k surovinové bezpečnosti a došlo k zásadní technologické transformaci surovinového průmyslu. Přesouvá se zájem od tradičních nerostných komodit k moderním strategickým  high-tech surovinám. Proto chceme klást jednoznačný důraz na nové strategické suroviny, například lithium, potřebné pro rozvoj elektromobilty a skladování energie. A proto též potřebujeme doplnit informace o těchto surovinách,“ uvedl náměstek Jiří Koliba.    

Vidím zde zástupce obcí z okolí Brzkova a Přibyslavi. Proto bych k otázce uranu rád uvedl, že vzhledem k vývoji světových cen uranu nebude MPO navrhovat těžbu na novém ložisku uranu Brzkov – Horní Věžnice a text surovinové politiky bude v tomto smyslu upraven,“ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba. 

MPO musí s péčí řádného hospodáře dbát na to, aby surovinové bohatství státu bylo chráněno. Jsme svědky vzestupu zájmu o moderní a často specifické suroviny jako je indium, galium či lithium.  Evropská unie přijala v roce 2008 dokument The Raw Materials Initiative, který je založen na vyšší míře využívání evropských zdrojů, na aktivní surovinové diplomacii a podpoře materiálově úsporných technologií. EU rovněž definovala seznam 21 superkritických komodit, který je pravidelně aktualizován. Návrh naší surovinové politiky plně vychází z těchto dokumentů, uvedl ředitel odboru surovinové politiky MPO Pavel Kavina.

Ten seznámil přítomné s procesem aktualizace státní surovinové politiky, který byl zahájen v letech 2012 -2013 analýzou situace v surovinovém průmyslu a vloni byl projednán a doporučen tripartitou a následně jej projednala a vzala na vědomí vláda. Po nynějším veřejném projednání, vyhodnocení a vypořádání připomínek, a vydání stanoviska SEA Ministerstvem životního prostředí, by měla být v dubnu letošního roku předložen návrh surovinové politiky vládě k definitivnímu schválení.

Mezi priority nové surovinové strategie patří především bezpečnost dodávek surovin, efektivní a udržitelné využívání zásob surovin, ochrana ložisek vyhrazených nerostů, podpora vzdělávání, výzkumu, nových zdrojů a technologií.

Mezi moderní nerostné komodity dnes patří strategické kovy, potřebné pro výrobu počítačové techniky, mobilních telefonů, LCD obrazovek či nanotechnologií a pro rozvoj elektromobility a akumulace energií.

V rozpravě zaznělo několik podnětů a připomínek ze strany obcí, ekologických organizací a zástupců veřejnosti. Představitelé České geologické služby uvedli, že připravený návrh je erudovaný a velmi dobře připravený, výhrady neměli ani zástupci Ministerstva životního prostředí.  Veřejné projednávání proto bylo řádně ukončeno. Písemné připomínky mohou zájemci vznášet do 11. února letošního roku.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kouzlo rekultivace: z vytěžené krajiny zemědělská půdaKouzlo rekultivace: z vytěžené krajiny zemědělská půda (21x)
Most – Konference o zemědělském využití rekultivovaných oblastí, která se konala v úterý 4. prosince 2012 v Mostě,...
Severočeské doly zvedly zisk na 1,8 miliardy (20x)
Severočeské doly, které ovládá polostátní ČEZ, v prvním pololetí vydělaly 1,8 miliardy korun, což je o 7,3 procenta více...
Jak energetice vládnou mýtyJak energetice vládnou mýty (19x)
Snad po celou existenci historie lidstva se periodicky objevují proroci jeho konce. I Bible končí knihou „Zjevení ...