Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Moderní energetika je atraktivní pro absolventy škol i zkušené experty

Moderní energetika je atraktivní pro absolventy škol i zkušené experty

Publikováno: 30.11.2018
Rubrika: Zajímavosti

Moderní energetika se dynamicky rozvíjí, ale celé odvětví se potýká s nedostatkem kvalitních odborníků. Jak se v této situaci daří společnostem innogy v České republice oslovovat a získávat nové zaměstnance jsme se zeptali personální ředitelky Eriky Vorlové.

„Přestože je v současné době historicky nejnižší míra nezaměstnanosti, je šikovných lidí na trhu stále dost, ale musíte je umět správně oslovit. Jiné motivační pobídky fungují na odborníky, kteří za sebou mají léta praxe, a zcela jinak musíte přemýšlet o tom, jak přilákat perspektivní mladé lidi, kteří mají často zcela jiné hodnoty a představy o svém pracovním i soukromém životě.

S určitým zadostiučiněním musím říct, že se nám daří získávat nové talentované lidi i zkušené odborníky podstatně lépe než řadě jiných firmem. O zvýšeném zájmu o práci v innogy svědčí i fakt, že se nám meziročně přihlásilo o 11 % více uchazečů o zaměstnání, fluktuace se výrazně snížila a volná místa se nám v průměru daří obsazovat do 30 dnů. To jsou velmi pěkná čísla.“

Jak si zvýšený zájem o práci v innogy vysvětlujete?
Samotný obor energetiky je velmi atraktivním odvětvím s netušenými možnostmi dalšího rozvoje a tím i uplatnění lidí, kteří se na budoucnosti energetiky chtějí podílet. Velmi nám pomohla nová moderní značka innogy spojená s filozofií inovací, chytrých energetických řešení a udržitelného rozvoje. Mladí talentovaní lidé i zkušení odborníci u nás cítí šanci uplatnit svoje vědomosti, zkušenosti i ambice.

Značku innogy také mnohem více prodáváme na trhu. Rozběhli jsme masivní projekt Employer brandingu, jsme vidět na sociálních sítích, hodně jsme investovali do kariérních stránek a personálních serverů. Z čeho mám velkou radost, je zapojení našich zaměstnanců do náboru. Díky programu Doporučení jsme od loňského podzimu na základě tipu kolegů přijali 13 % lidí z celkového počtu nových nástupů.

Liší se motivace absolventů vysokých škol a zkušených odborníků?
Absolventi vysokých škol se chtějí hodně realizovat v nových oblastech energetiky, jako jsou alternativní zdroje, elektromobilita, chytrá energetická řešení, digitalizace sítí a služeb. Láká je možnost zapojit se do mezinárodního prostředí, cestovat, využít znalosti cizích jazyků. Letos také nabíráme rekordní počet lidí do trainee programu a jsem velmi mile překvapena jak zájmem, tak i odbornou kvalitou přijatých uchazečů.

Odborníci u nás zase vidí příležitost zúročit svoje zkušenosti na zajímavých projektech v silné nadnárodní společnosti, která jim poskytne odpovídající technologické, finanční i pracovní zázemí na špičkové evropské úrovni. Hledají firmu, kde se mohou realizovat a dál odborně růst.

Na trhu je nedostatek lidí na střední technické pozice. Jak řešíte tento problém?
To je velmi aktuální otázka, týkající se hlavně našich distribučních společností. Momentálně se nás problém s nedostatkem lidí sice netýká, ale čekáme ho v blízké budoucnosti v souvislosti s odchodem starších kolegů do penze. A tak se na tu situaci chystáme s předstihem již nyní. Máme tříletý plán nástupnictví, který nám zajistí kontinuitu předáváním odborného know-how zkušených techniků mladším či nastupujícím kolegům. Hodně nám opět pomáhají naši kmenoví zaměstnanci, kteří práci u nás svým známým či příbuzným doporučí nebo je k nám rovnou přivedou.

Hledáte nové lidi i na středních školách?
Budoucí techniky si podchycujeme již na odborných učilištích a středních školách ve všech regionech. Kromě měsíčného stipendia až do výše 4500 korun jsme šikovným žákům připraveni poskytnout odpovídající praxi již během studia tak, aby po jeho skončení mohli rovnou nastoupit do zaměstnání. Absolventům ne-plynárenských oborů nabízíme hrazené rozšíření studia ukončené odbornou zkouškou, která jim zvýší kvalifikaci a umožní jejich uplatnění v innogy.

Jak získáváte odborníky s vysokou mírou specializace?
Tady velmi úzce spolupracujeme s našimi manažery, s nimiž si definujeme, jaký typ člověka a s jakou odborností potřebujeme, kde ho můžeme získat, kam máme zacílit náborové aktivity. Velmi se nám osvědčilo využití profesní sociální sítě LinkedIn, kde danou pozici anoncuje na svém profilu přímo daný manažer. Lidé s vysokou odborností velmi pečlivě zjišťují informace o firmě, zajímá je, jaké projekty realizuje, jak mohou využít svoje zkušenosti a co nového se mohou naučit. V tomto případě je mnohem účinnější reference přímo od kolegyodborníka než náborový inzerát HR.

Co můžete takovým odborníkům nabídnout navíc?
V oblasti finančního ohodnocení jsme schopni vždy najít individuální řešení a tyto lidi ocenit tak, aby to odpovídalo jejich očekávání, odborné úrovni i poptávce na trhu práce. Navíc poskytujeme řadu zajímavých benefitů, které jsou výrazně nad rámec trhu.

Náš business je neuvěřitelně různorodý, v oblasti energetiky pokrýváme téměř vše, a tak u nás najdou uplatnění lidé s nejrůznějším typem specializace. Tu si mohou rozšířit prostřednictvím pracovních rotací, stáží v zahraničí, účastí na zajímavých tuzemských i nadnárodních projektech.

Nabízíme odborné i ekonomické zázemí silného nadnárodního koncernu, který nám poskytuje prostor, vůli i prostředky pro realizaci řady jedinečných inovativních projektů. Zmínila bych i kulturu firmy, kde se k lidem chováme s respektem, umíme je ocenit, dbáme o jejich bezpečnost, plníme sliby, poskytujeme jim maximální flexibilitu a nesvazujeme je desítkami zbytečných omezení.

Jak se v průběhu času v innogy mění struktura profesí? 
Spíš přibývají profese zcela nové. Inovace, digitalizace, nové přístupy ke zpracování dat, hledání alternativních zdrojů energie a vstup do nových businessů vytváří poptávku po specializacích, které před několika roky vůbec neexistovaly. Připomíná mi to rostoucí sněhovou kouli, kdy každá inovace a každý nový projekt otevírá cestu k novému businessu, jenž vyvolá potřebu dalších specialistů, kteří zase otevírají cestu k novým obchodním příležitostem.

V kampani říkáte, že nehledáte zaměstnance. Koho tedy hledáte?
Hledáme především profesionály s nadhledem. Srdcaře, kteří mají chuť pouštět se do nových věcí a chtějí zanechat svoji stopu v energetice. Vzdělání a odbornost jsou nezbytným předpokladem, ale teprve v okamžiku, kdy k nim přidají emoce, se mohou stát hybnou silou celé společnosti.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Erika Vorlová

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Ochranný nátěr pro extrémní podmínkyOchranný nátěr pro extrémní podmínky (300x)
Ochrana životního prostředí již dlouho není tématem pouze ekologických sdružení a občanských spolků, ale stala se celosp...
Význam metod verifikace a validace výsledků z CFD analýz při výpočtech vibrací vyvolaných prouděním pro návrh zařízení na výměnu tepla (49x)
Vibrace vyvolané prouděním (flow-induced vibration) mohou způsobovat velké problémy u zařízení na výměnu tepla, jakými j...
Island - země ledu, ohně a energie (34x)
Pojmenování Země ledu a ohně je tradičním přívlastkem Islandu, nejmenší ze severských zemí. Od nich se nápadně liší také...