Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Mezinárodní ocenění pro unikátní postup z ÚJV Řež

Mezinárodní ocenění pro unikátní postup z ÚJV Řež

Publikováno: 28.6.2017
Rubrika: Technologie, materiály, Jaderné palivo

Mezinárodní asociace provozovatelů jaderných zařízení (World Association of Nuclear Operators, WANO) zahrnula do technologií, které označuje jako „dobrá praxe" (WANO Good Practice) parogenerátorový stand vyvinutý a vyrobený v ÚJV Řež, a. s., (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.) a instalovaný v reálném provozu jaderné elektrárny. Dvě tato zařízení pracují na Jaderné elektrárně Temelín. O jeho zavedení do vlastní praxe mají zájem další provozovatelé jaderných elektráren.

Od experimentu k praxi

Jedná se o významný příspěvek ke zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren v jejich nejaderné části, tzv. sekundárním okruhu. Dochází zde k přeměně tepelné energie páry na kinetickou energii rotující turbíny a následně přeměně kinetické energie na energii elektrickou, která je vyváděna z elektrárny. Během jedné hodiny vytvoří parogenerátor okolo 1 470 tun páry o teplotě 278°C. To vypovídá o jeho vysokém provozním a korozním namáhání. Připočteme-li požadavek, aby parogenerátor vydržel spolehlivý provoz po celou dobu životnosti bloku (vysoké náklady na opravu, příp. výměnu), jedná se o jedno z velmi sledovaných zařízení elektrárny. A tady nastupují specialisté, kteří se věnují zkoumání a vyhodnocování chemických režimů a poškození trubek parogenerátorů. V ÚJV Řež je najdete v divizi Integrita a technický inženýring.

Co to umí?

Zjednodušeně řečeno, získat co nejvíce informací o chemii štěrbin parogenerátoru. "V nich dochází k intenzivnímu zahušťování solí, přičemž zde mohou vznikat nasycené až přesycené roztoky, které jsou v kontaktu s okolním materiálem a mohou být ve výsledku velice agresivní. A od nás se očekává, že dokážeme tento stav optimalizovat, protože právě tyto štěrbinové roztoky přímo ovlivňují životnost konstrukčních materiálů parogenerátoru," vysvětluje Ing. Martin Kronďák, z oddělení Podpora provozu energetických celků a dodává: „Donedávna bylo možné pracovat jen s odebranými vzorky vody při odstávce za pomoci jevu zvaného Hide Out Return (HOR), když se odstavuje blok, klesá teplota v parogenerátoru a ze štěrbin se dostávají usazeniny, které se jinak při vysoké teplotě a tlaku drží uvnitř. A to lze jen jednou ročně. Se zařízeným vyvinutým v Řeži a fungujícím v Jaderné elektrárně Temelín, jsme schopni monitorovat chemii štěrbin pomocí našeho „PG standu" a provádět modelové úpravy složení napájecí vody po celou dobu provozu a okamžitě informovat technology elektrárny o aktuálním stavu, protože je napojen na reálnou napájecí vodu". To, podle vyjádření WANO, představuje výrazný příspěvek k prodlužování životnosti daného zařízení a zvyšování jeho bezpečnosti!

Co je to WANO

Mezinárodní asociace provozovatelů jaderných zařízení (World Association of Nuclear Operators) je nezisková organizace s cílem pomáhat svým členům dosáhnout nejvyšší úrovně provozní bezpečnosti a spolehlivosti na provozovaných jaderných elektrárnách. Toho lze dosáhnout řadou vysoce uznávaných programů, jako jsou vzájemná hodnocení a přístup k technické podpoře a globální knihovna provozních zkušeností. S kancelářemi v Londýně a Hongkongu a regionálními centry v Moskvě, Atlantě, Tokiu a Paříži překlenuje WANO politické bariéry a národní zájmy. WANO má více než 130 členů po celém světě, kteří společně pracují na dosažení nejlepších možných bezpečnostních standardů. S bezpečností jako jediným cílem WANO pomáhá operátorům otevřeně a efektivně komunikovat a sdílet informace. Zkušenosti ukazují, že by bylo možné zabránit mnoha nehodám, pokud by se provozovatelé poučili z předchozích incidentů.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Mezinárodní ocenění pro unikátní postup z ÚJV Řež

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Jak se vyrábí jaderné palivoJak se vyrábí jaderné palivo (60x)
Postup fabrikace jaderného paliva ukázala novinářům 19. listopadu 2019 ruská palivová společnost TVEL. Ve výrobním závod...
Svařování komponent jaderných elektráren (60x)
Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické s...
Reaktor AP1000™ od Westinghouse zaručuje bezpečnost a přináší úspory (56x)
Všude ve světě dochází k renesanci jaderné energetiky a reaktor typu AP1000™ (dále AP1000) od firmy Westinghouse s...