Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Defektoskopie    Metoda expresní diagnostiky pružnopevnostních parametrů a okamžitého napěťodeformačního stavu materiálu ultrazvukem

Metoda expresní diagnostiky pružnopevnostních parametrů a okamžitého napěťodeformačního stavu materiálu ultrazvukem

Publikováno: 13.9.2013
Rubrika: Defektoskopie

Metoda expresní a nedestruktivní diagnostiky pružnopevnostních parametrů a okamžitého napěťodeformačního stavu, včetně konstrukce zatěžovacího diagramu σ-ε, využívá nového analytického přístupu k hodnocení vlastností materiálu v procesu jeho přetváření vlivem vnějších destruktivních sil ultrazvukem. Navrhovanou metodou na nové teoretické bázi stanovujeme ekvivalenty fyzikálně-mechanických parametrů, tj. ekvivalenty tabulkových parametrů materiálu a navíc také jejich průběhové změny v čase vlivem strukturně deformační alterace materiálu během přetvárného procesu. Jde o i-té hodnoty parametrů, které jsou funkcí zatěžujícího napětí σzat, intenzity deformace a času t. Metodou expresně a nedestruktivně stanovujeme ekvivalenty všech nejdůležitějších pružně-pevnostních charakteristik materiálů, které jsou potřebné pro projektanty, konstruktéry, pro defektoskopii a pro další výzkum v oblasti fyzikálně-

Klíčová slova: mechanické ekvivalenty materiálu, ultrazvuk, nedestruktivní diagnostika, zatěžovací diagram σ-ε

PDF ke stažení zde.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nedestruktivní hodnocení součástí energetických zařízení pomocí metody metalografických replik (26x)
Příspěvek se zabývá nedestruktivní metalografií, sahající do oblasti povrchových a optických metod, která je výjimečná p...
Využití 3D profilometrie v energetice (24x)
3D skenování patří mezi dynamicky se rozvíjející obory, které nacházejí využití v čím dál širším spektru technologických...
Možnosti zkoušení trubek magnetickou práškovou metodou - souhrn (24x)
Článek se zabývá technikami zkoušení magnetickou práškovou metodou (MT). Je výsledkem období vývoje magnetizérů pro zkou...