Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Kotelnu Louny - Západ řídí robustní systém DCS

Kotelnu Louny - Západ řídí robustní systém DCS

Publikováno: 20.2.2018
Rubrika: Technologie, materiály

Koncem září letošního roku skončila modernizace horkovodních kotlů v Ústeckém kraji (kotelna Louny Západ), kterou provozuje společnost ENERGIE Holding a.s. CZT Litoměřice. Konkrétně se jednalo o dílo pod označením „Automatizace provozu Centrálního zásobování teplem Louny“, ve kterém byla předmětem realizace technického řešení v plynové kotelně Louny-Západ tak, aby kotelna pracovala v automatickém provozu s občasnou obsluhou v režimu 24 hodin popřípadě 72 hodin. Toto je v souladu s EN 12952/12953 pro občasnou (pochůzkovou) kontrolu provozu horkovodních kotlů v intervalu 1 x za 24 nebo 72 hodin a v souladu s předpisy ČR zák. 22/97.

ROZSAH DÍLA

Výchozím stavem byla kotelna osazena dvěma kotli HK1 a HK4 spalující zemní plyn. Pro „Automatizaci provozu CZT Louny“ byla v první řadě vypracována realizační projektová dokumentace pro strojní, technologické, elektro a MaR úpravy. Z projektové dokumentace vzešlo samotné technické řešení, které se skládalo ze strojních úprav, spojených s doplněním kotlů o elektroventily, zařízení automatického odkalu a expanzní automat. Rovněž část MaR musela být z velké části dovybavena, zejména o měřiče
průtoku, detekce CO a zařízení BoSB, které s pomocí řídicího systému Siemens zajišťují bezpečný provoz za předdefinovaných provozních podmínek. Dodavatelem celého díla byla společnost Process Automation Solutions.

ZAJIŠTĚNÍ AUTOMATICKÉHO PROVOZU

Pro zajištění požadavku na bezpečný automatický provoz s občasnou obsluhou bylo instalováno vodivostní snímání hladiny vody v kotli elektrodami NRG ve spojení s vyhodnocovací elektronikou NRS. Jedná se o tzv. „zařízení zvláštní konstrukce se samotestem“. Vodivostní elektroda je systém článků, které jsou vyhodnocovací elektronikou periodicky testovány. Tyto elektrody zajišťují snímaní poklesu hladiny v kotli pod minimální hladinu.

Nedílnou součástí tohoto bezpečnostního systému byly dodávky teploměrů TRG pro snímání teploty vody v kotli ve spojení s vyhodnocovací elektronikou TRS a dodávky soustavy tlakových spínačů SAUTER. Pro schválení pochůzkové obsluhy bylo nutné kotelnu dovybavit indikací výskytu plynu, detekcí CO, detekcí zaplavení prostoru kotelny a hlídáním teploty v prostoru kotelny. Elektronika zapojená do technologických podmínek hořáku vyhodnocuje poruchové stavy a v případě jakékoliv poruchy senzorů, kabelového vedení nebo vlastní elektroniky zajistí odstavení hořáku.

VOLBA ŘÍDICÍHO SYSTÉMU

„Vzhledem k tomu, že podpis smlouvy o dílo se uskutečnil koncem července 2017 a investor požadoval realizaci díla do konce měsíce září 2017, zvolili jsme ověřené robustní řešení používané na velkých průmyslových kotlích,“ řekl vedoucí zakázky Ing. Karel Keller. Jedním z těchto odlišných postupů, které se běžně nevyskytují v občanských výtopnách, je robustní řídicí systém typu DCS (Distributed control system) od společnosti Siemens, typu PCS 7 v nejnovější verzi 9.0. „Použili jsme to nejmodernější, co momentálně Siemens na trhu nabízí,“ řekl Ing. Pavel Elkner, safety inženýr této akce. Tato verze systému v rámci České republiky byla poprvé použita právě na této stavbě.

Mezi další netradiční řešení byla integrace bezpečnostních a standardních algoritmů do jednoho procesoru typu S7-410, což je jedna z řady konkurenčních výhod oproti jiným výrobcům řídicích systémů.

„Vzhledem k tomuto řešení jsou využity jak RIO jednotky ET200M se standardními kartami pro konvenční signály, tak i karty typu Failsafe,“ dodává P. Elkner. RIO jednotky jsou propojeny pomocí kruhové komunikační sběrnice Profinet. Pro komunikaci s průtokoměry je použit protokol Modbus RTU.

ZÁVĚR

„Přesvědčila nás především vysoká pohotovost systému, spolehlivost a výkon CPU. Potřebovali jsme flexibilní systém, ale zároveň s již existujícími knihovnami, které by odpovídaly požadavkům zákazníka. Máme se systémy Siemens dlouholeté zkušenosti a kromě variability IO karet oceňujeme především spolehlivost, která nám umožnila nasazení nového systému v krátkém čase,“ uzavírá P. Elkner. Dílo prošlo příslušnou certifikací u TIČR, který na základě úspěšně provedené funkční zkoušky na plynové a tlakové části díla vydal souhlasné stanovisko, čímž potvrdil provozovateli užívání díla.

Boiler hall Louny - Západ controlled by robust DCS system
The end of this September saw the completion of the modernisation of hot water boilers in the Ústí nad Labem region (boiler hall Louny Západ) operated by ENERGIE Holding a.s. CZT Litoměřice. Specifically this was a project called "Automation of Operation of Central Heat Supply Louny" in which the subject of implementation was a technical solution in the gas boiler hall Louny-Západ ensuring that the boiler hall operated automatically with occasional manning in a 24 hour or 72 hour mode. This is in compliance with EN 12952/12953 for occasional (patrol) checking of the operation of hot water boilers once every 24 or 72 hours and in compliance with regulations of Act of the Czech Republic No 22/97.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Hlavní uzavírací armatury rozdělovače přívodní a výstupní vody z kotleInstalovaná polní instrumentace na kotliNově instalovaný řídicí systém PCS 7 verze 9.0

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Aplikační omezení žáropevné oceli P92 (60x)
Snaha o zvyšování životnosti a efektivity energetických celků klade vysoké nároky na zvolené materiály, především z hled...
Kyslíkárna huti ArcelorMittal Ostrava slaví 55 letKyslíkárna huti ArcelorMittal Ostrava slaví 55 let (52x)
Kyslík je při výrobě oceli stejně nepostradatelný jako hlavní suroviny koks a železná ruda. V září roku 1962 jej začala ...
Technologie MARTIN pro spalovnou SAKO Brno – vratisuvný spalovací roštTechnologie MARTIN pro spalovnou SAKO Brno – vratisuvný spalovací rošt (49x)
Ve spalovně komunálních odpadů SAKO Brno jsou instalovány dvě linky o kapacitě 14 tun za hodinu spalovaných odpadů. Obě ...