Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Kompletní náhrada stávajícího čerpacího soustrojí chladicí vody pro TG9

Kompletní náhrada stávajícího čerpacího soustrojí chladicí vody pro TG9

Publikováno: 8.1.2018
Rubrika: Technologie, materiály

Na základě zadání firmy Plzeňská energetika a.s. byla v roce 2011 provedena kompletní náhrada stávajícího čerpacího soustrojí chladicí vody pro TG9 novým čerpadlem s regulovaným pohonem prostřednictvím frekvenčního měniče a připojení nového čerpacího soustrojí na stávající potrubní rozvody. Čerpací soustrojí chladicí vody čerpá oběhovou chladicí vodu z potrubí vedeného z jímky chladicích věží do společného výtlačného potrubí, kterým je chladicí voda vedena do kondenzátoru turbíny a k dalšímu zařízení.

Požadované parametry nového čerpadla:

Jmenovitý pracovní bod:

Q = 5 000 m3/h; H =16 metrů

Rozsah průtoků:

2 000 - 5 500 m3/h

Pro plnění uvedených parametrů a podle daného dispozičního uspořádání bylo z výrobního programu SIGMA navrženo čerpadlo 700-QVD-720-160-LU.

ČERPADLA TYPOVÉ ŘADY QVD

Jsou spirální, odstředivá, jednostupňová s dvouvtokovým oběžným kolem a valivým uložením rotorového hřídele, jejichž konstrukce je horizontálně dělená. Těleso čerpadla, které je dělené v rovině podélné osy, má pro zmenšení radiálního tlaku dvojitou spirálu. Na spodní polovině tělesa v jeho středu jsou vodorovně uspořádaná obě hrdla čerpadla (sací a výtlačné), což umožňuje výhodně situovat potrubí nad úrovní základu. Rotor je uložen na obou stranách ve valivých ložiskách.

Hřídel čerpadla je oboustranně utěsněn hřídelovými ucpávkami s měkkým provazcovým těsněním. Ucpávky jsou zahlcovány kapalinou z cizího zdroje. Tím mají trvalý hydraulický uzávěr sloužící k zamezení přisávání atmosférického vzduchu v případě evakuace čerpadla i jeho provozu.

Pro možnost odvzdušnění případným zapojením na automatický evakuační systém je čerpadlo vybaveno evakuačním potrubím s uzavíracím kohoutem a s hlavní přípojkou.

Čerpadla řady QVD jsou stavěna pro přímé spojení s hnacím elektromotorem. Přenos točivého momentu hnacího motoru na čerpadlo je pružnou spojkou, která umožňuje demontáž bez odpojování potrubí nebo hnacího motoru.

Sací hrdlo je na pravé boční straně (poloha S-90), výtlačné hrdlo na levé boční straně čerpadla (poloha T-270). Uvedené situování poloh hrdel je při pohledu na čerpadlo od poháněcího motoru.

Čerpadlo je pravotočivé při pohledu na čerpadlo ze strany jeho pohonu. Čerpadlo použité při realizaci je regulováno podle požadavku na množství chladicí vody signálem z nadřízeného řídicího systému nebo manuálně. Regulace čerpadla je otáčková pomocí frekvenčního měniče v rozsahu 395 – 538 ot/min.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ ČERPADLA

Čerpadlo bylo dodáno ve standardním materiálovém provedení „LU“, ve kterém jsou hlavní

 • díly čerpadla z těchto konstrukčních materiálu:
 • spirální těleso se škrtícími pouzdry a ložisková tělesa z šedé litiny,
 • oběžné kolo s těsnicími kruhy a hřídelová pouzdra z chromové oceli,
 • hřídel ze zušlechtěné uhlíkové oceli.

Celé dílo bylo ze strany SIGMY realizováno formou dodávky „na klíč“. Konkrétně šlo o:

 • Ověření a zajištění veškerých nutných podkladů, informací potřebných pro provedení díla.
 • Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby do podrobností nutných pro řádné zhotovení díla. Jeho rozsah zahrnuje projekt, stavební část, strojnětechnologickou část, elektročást, část SKŘ + MaR.
 • Ověřování parametrů čerpadla na zkušebně SIGMY dle normy ČSN ISO 9906 stupeň přesnosti 2B.
 • Vypracování a předání veškeré další potřebné a požadované dokumentace.
 • Vybudování a řádné provozování zařízení staveniště po dobu provádění díla.
 • Demolice a demontáže existujícího zařízení, které bude nahrazeno.
 • Dodávku a montáž nového zařízení, školení obsluh a údržby, revize, zkoušky a uvedení do provozu.
 • Uvedení do provozu, předkomplexní a komplexní vyzkoušení dodaného zařízení.
 • Řízení, sledování, provádění, kontrolu a dokumentování přípravy a realizace díla, včetně příslušných aktualizací.
 • Zabezpečení a dokumentování znaků jakosti v souladu s Plánem zajištění jakosti a kvality, provedení všech příslušných kontrol a zkoušek.
 • Získání a dodání všech certifikátů o jakosti, zkouškách materiálů, průběhu montáže, kompletnosti, provedených zkouškách, potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla.
 • Poskytnutí záruk za jakost díla.
Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Čerpací soustrojí chladicí vody s regulovaným pohonem prostřednictvím frekvenčního měničeSchema čerpadla

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Aplikační omezení žáropevné oceli P92 (60x)
Snaha o zvyšování životnosti a efektivity energetických celků klade vysoké nároky na zvolené materiály, především z hled...
Kyslíkárna huti ArcelorMittal Ostrava slaví 55 letKyslíkárna huti ArcelorMittal Ostrava slaví 55 let (52x)
Kyslík je při výrobě oceli stejně nepostradatelný jako hlavní suroviny koks a železná ruda. V září roku 1962 jej začala ...
Technologie MARTIN pro spalovnou SAKO Brno – vratisuvný spalovací roštTechnologie MARTIN pro spalovnou SAKO Brno – vratisuvný spalovací rošt (49x)
Ve spalovně komunálních odpadů SAKO Brno jsou instalovány dvě linky o kapacitě 14 tun za hodinu spalovaných odpadů. Obě ...