Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Investiční program OKD zvýšil efektivitu a bezpečnost

Investiční program OKD zvýšil efektivitu a bezpečnost

Publikováno: 9.10.2012
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Firemní zpravodajství, Uhlí

Severomoravská těžební společnost OKD investovala v letech 2008 – 2012 do svého rozvoje téměř 27 miliard korun, o 156 procent více než v předchozích pěti letech. V období 2003 – 2007 šlo na investice jen 10,5 miliardy korun. „Už při mém prvním fárání v roce 2007 mi bylo jasné, že firma je historicky podinvestovaná. To se nám díky podpoře mateřské společnosti NWR podařilo v následujících letech změnit, dnes se v oblasti těžebních technologií i bezpečnosti práce můžeme srovnávat s předními světovými těžebními firmami,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva OKD Klaus-Dieter Beck na sklonku svého působení v OKD. Na přelomu roku jej na obou pozicích vystřídá současný zástupce Ján Fabián.

V roce 2011 společnost OKD prodala 11,196 milionů tun uhlí, obrat dosáhl 45 miliard korun a ukazatel EBITDA se oproti roku 2010 zvýšil o 5 procent na 12,1 miliard korun. Zisk po zdanění činil 6,1 miliardy korun. Kapitálové výdaje společnosti v roce 2011 dosáhly 4,57 miliard korun, z čehož 2,758 miliardy šly na důlní rozvojové projekty a stroje, a 1,046 miliardy bylo investováno do oblasti bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. V roce 2011 firma zaměstnávala celkem 17.803 lidí, průměrný měsíční příjem zaměstnanců dosáhl částky 36.498 korun. Společnost pořídila do svých dolů zejména nové razicí kombajny a dobývací komplexy, které se vyznačují mimo jiné vysokým stupněm automatizace a lepším výkonem. Vyšší nosnost zase umožní těžbu ve větších hloubkách. „Na dodávky těchto strojů nyní navazuje změna systému povrchové i důlní logistiky a modernizace všech firemních procesů, aby se investice staly základem dlouhodobé prosperity a perspektivy,“ řekl Beck.

Zaměstnanci OKD pracují ve velmi náročných podmínkách, v hloubkách až 1100 metrů pod zemí. Zajištění jejich bezpečnosti je proto klíčovou prioritou společnosti. Hlavní ukazatel bezpečnostní úrovně, LTIFR (úrazová četnost), se loni snížil o 10 procent na 7,87 oproti 8,53 v roce 2010. „Zavedli jsme mnoho nových bezpečnostních opatření a systémů, například monitoring pohybu horníků v podzemí nebo centrální kontrolní a komunikační systém. Mezi další praktické příklady zvyšování bezpečnosti patří dodávky moderních přileb, kvalitních pracovních bot s ocelovou špičkou a zlepšení ochranných oděvů všech horníků,” dodal Beck.

Zavedení programu trvalého zlepšování (Continuous Improvement), jehož cílem je motivovat zaměstnance k předkládání inovativních návrhů, je důležitou součástí plánů OKD na zvýšení produkce a řízení nákladů. Program zároveň podporuje spolupráci mezi firmou a jejími zaměstnanci. V roce 2011 podalo téměř 1000 pracovníků své návrhy na zlepšení, vice než polovina z nich byla přijata. Pro společnost to přineslo úspory kolem 300 milionů korun.

Moderní technologie, které v posledních letech OKD do svých dolů instaluje, vyžadují speciální dovednosti. Ty musí být navíc pravidelně aktualizovány, což vedlo k celkové změně vzdělávacího systému v OKD. Roční objem školení zaměstnanců se díky tomu v posledních čtyřech letech zvýšil o 400 procent na 21,8 hodiny v roce 2011. Společnost zároveň potřebuje nové zaměstnance s vysokou kvalifikací a speciálními dovednostmi, v regionu je však nedostatek lidí s technickým vzděláním. OKD proto podporuje vzdělávání mladých lidí v oblasti strojírenství a elektrotechniky. Po téměř dvacetileté pauze pomohla firma obnovit systém hornického učňovského školství a v červnu 2011 přijala první absolventy středních škol do svých dolů.

V březnu společnost OKD odesláním záměru na MŽP ČR oficiálně zahájila legislativní proces, jehož cílem je rozšíření těžby Dolu Karviná do nových lokalit a prodloužení jeho životnosti pro období 2015 až 2035. Cílem je otevřít cestu k zásobám zhruba 30 miliónů tun především koksovatelného uhlí. V současnosti firma zpracovává kompletní dokumentaci EIA k posouzení vlivů hornické činnosti na životní prostředí. Podle dřívějších zkušeností tento proces zabere zhruba 1,5 roku, těžba by mohla začít nejdříve v roce 2016. V letošním roce začala jednání s vlastníky nemovitostí s Karviné - Starém Městě ohledně řešení jejich majetkových nároků. Těžbou budou ovlivněni také lidé v Orlové-Výhodě a částečně Doubravě a Dětmarovicích, s nimiž bude zahájeno jednání v příštím roce.

Rozvojové projekty jsou nezbytné pro řešení jednoho z nejdůležitějších problémů regionu, kterým je vysoká nezaměstnanost. Společnost OKD je největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji, na těžbu uhlí jsou zároveň navázány desítky tisíc pracovních míst v dodavatelských a odběratelských firmách v okolí. OKD se přímo podílí na celkové zaměstnanosti v regionu více než čtyřmi procenty, nepřímo, tedy při započítání produktů a služeb dodavatelů OKD, jde o 7,5 procenta. OKD dává každoročně téměř 5 miliard korun na nákup materiálů a náhradních dílů od svých dodavatelů, z nichž má významná část sídlo v regionu.

Nová perspektiva OKD nastartovala také další procesy související s těžbou. „Výraznou proměnou prošly například rekultivační aktivity, které nyní mění krajinu ovlivněnou důlní činností na místa nejen přátelská k přírodě, ale zároveň prospěšná pro místní obyvatele,“ řekl Ján Fabián. Zcela zásadní je také podpora regionu a komunity, která odstartovala v roce 2008 založením Nadace OKD. Nadace od té doby rozdělila na zhruba 1.400 veřejně prospěšných projektů více než 240 milionů korun.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Živě z MSV: Nakládání se sypkými materiály v těžkém průmyslu se specialistou firmy Labimex (1362x)
O problematice sypkých materiálů v těžkém průmyslu jsme si v rámci MSV v Brně povídali s Janem Skřivánkem ze společnosti...
Kabex: Stánek se Shushi barem, anketa o Fukušimě (63x)
Bohumil Svoboda, ředitel divize Jaderná energetika firmy Kabex, přišel do TV studia na veletrhu Electron 2011 v Praze ří...
Chladicí věž s přirozeným tahem pro nový paroplynový zdroj 840 MWe v Elektrárně Počerady (60x)
Na jaře letošního roku začala v Elektrárně Počerady výstavba nové chladicí věže s přirozeným tahem, výšky 128,32 m. Tato...