Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství    Horkovodní kotle Bosch a jejich užití v teplárenství

Horkovodní kotle Bosch a jejich užití v teplárenství

Publikováno: 31.5.2017
Rubrika: Teplárenství

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. (dříve Kotle LOOS s.r.o.) dodává již téměř 50 let parní, horkovodní a teplovodní kotle pro partnery v České republice. Za tuto dobu bylo dodáno již více než 850 kotlů k plné spokojenosti zákazníků. Teplárenství zaujímá v dodávkách kotlů své zcela významné postavení. Vždyť dnes pracují stovky kotlů na různých místech v České republice a zásobují teplem statisíce odběratelů tepla a teplé užitkové vody. Města jako Cheb, Děčín, Odolena Voda, Benátky nad Jizerou, Česká Lípa a v neposlední řadě též Praha, Brno či Ostrava jsou jen vybrané lokality uplatnění kotlů Bosch. Svým rozsahem tak Bosch zaujímá jedno z nejvýznamnějších míst mezi dodavateli kotlů.

S rozvojem teplárenství a také s celosvětovou snahou o zachování přírodního bohatství a ochrany životního prostředí dostávají zejména plynové kotle stále větší prostor v náhradách za spalování fosilních paliv. Kde dnes například v Praze najdete kotle na spalování uhlí v provozu? Při toulkách našimi městy jen velmi těžko uvidíte kouřit tovární komíny. Zamysleme se nad tím, jak významně jsme již do této oblasti zasáhli a jak je to i patrné na zkvalitnění stavu přírody. Bosch je se svými kotli na špici tohoto snažení.

Kvalitními plynovými kotli, vybavenými stejně kvalitními nízkoemisními hořáky, dosahujeme dnes parametrů, které ještě před 10 lety byly nemyslitelné. Dnes je již běžné provozovat kotlová zařízení s emisními limity nižšími než ty, které jsou nově předepisovány zákony a vyhláškami. Uvědomme si, zda vývoj v této oblasti pokračuje. Příkladem jsou např. hořáky vystavované na letošním veletrhu ISH ve Frankfurtu nad Mohanem. Zpětná vnější recirkulace spalin je zřejmě další cestou stejně tak, jako sálavé provedení hořáků. Třítahové provedení kotlů, které je patentem společnosti LOOS (Bosch), je dnes naprostou samozřejmostí. Další možností, jak využít naše špičkové parní i horkovodní kotle, je nahrazování uhelných kotlů větších objemů. Například děčínský zdroj tepla a elektřiny z minulých let jsou příkladem snižování emisních limitů, který přináší další velké možnosti využití této techniky. Teplárna v Praze Holešovicích (2 × 25 MW), teplárensky využívané parní kotle v elektrárně v Ledvicích (4 × 50 t/h přehřáté páry), teplárna Ostrava-Jih (2 × 25 MW) a další podobné zdroje po republice dávají příklad pro ostatní velké teplárenské společnosti.

Teplárna Brno a její první rekonstruovaná kotelna v části Brno (Sever) je další vynikající referencí. Úspora provozu díky vysoké účinnosti 96 % a dosažené garantované emise NOx max. 80 mg/m3 a CO max. 50 mg/m3 jsou určitě velkým přínosem pro obyvatele Brna. Víme, že brněnská teplárenská společnost bude pokračovat v úpravách kotelen a naší snahou je udělat vše, aby naše technologie mohly sloužit i v dalších připravovaných kotelnách. Jsme připraveni, stejně tak jako je naším běžným zvykem, úzce spolupracovat nejen s teplárenskými společnostmi, ale především s projektanty, kterým předkládáme veškeré potřebné materiály, spolupracujeme s nimi při přípravě koncepce kotelen a hledáme společně optimální řešení. Výsledek musí plně odpovídat potřebám odběratelů, a s tím i potřebám teplárenské společnosti. Tento způsob je jediný efektivní a přináší právě vynikající reference z provozování.

Samostatnou kapitolou je doprava takovýchto velkých kotlových jednotek na místo určení. Transport kotlů pro výšky nad 450 cm je velmi složitý. Při větších rozměrech jsou kotle dodávány po vodě. Z výrobního závodu jsou transportovány kamionovou dopravou do nejmodernějšího říčního přístavu Roth u Norimberku a odtud po kanálech a řekách do Čech či na Slovensko do Bratislavy. Odtud pak opět kamiony na místo určení. Z toho je patrné, že se jedná o velmi složitou a nákladnou operaci. Úpravy terénu místy, kde kolona projíždí, a součinnost s policií, dopravními podniky měst a rozvodnými závody, jsou nezbytné. Nejsložitější jsou však průjezdy měst, hlavně v Praze či Brně. Transporty jsou proto uskutečňovány v noci, kdy je doprava minimální.

Kotelna v Brně (Sever) je vybavena dvouplamencovými kotli Bosch UNIMAT UT-HZ. Tyto kotle se používají všude tam, kde je třeba velkého množství tepla. Jejich nespornou výhodou je možný provoz na jeden plamenec. Pak je tedy možné maximálně využívat možnosti kvalitních hořáků s vysokou regulovatelností. Při regulovatelnosti hořáku (např. 1:10) je pak regulovatelnost výkonu kotle 1:20. To je právě zcela zásadní parametr pro teplárenství. Kotel je v provedení třítahové konstrukce se dvěma zcela oddělenými plamenci a spalinovými cestami. Je vybaven nezbytným spalinovým výměníkem pro zcela zásadní zvýšení účinnosti spalování. Sám kotel má možnost využít rozdílu mezi výstupní a vstupní teplotou Δt 40 K.

Kotelnu v Brně realizovala společnost INVELT SERVIS s.r.o., za společnost Bosch Termotechnika s.r.o. byla za celý projekt zodpovědná Zdenka Klímová.

Bosch hot-water boilers and using them in the heating industry
Bosch Termotechnika (formerly Kotle LOOS) has been producing steam, hot-water and warm-water boilers for partners in the Czech Republic for nearly 50 years. During this time it has delivered more than 850 boilers to the complete satisfaction of customers. The wholly important position of the heating industry is evident in their supply of boilers. Today, hundreds of boilers are working in various locations in the Czech Republic and supplying heat and hot water to thousands of customers. Cities such as Cheb, Děčín, Odolena Voda, Benátky nad Jizerou, Česká Lípa and last but not least Prague, Brno and Ostrava are only selected locations that use Bosch boilers. This range gives Bosch one of the leading positions among boiler suppliers.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Teplárna Brno (Sever)Dvouplamencové žárotrubné horkovodní kotle Bosch (UNIMAT, typ UT-HZ 15 000 × 27)Integrované ekonomizéry v zadní části kotleMonoblokové hořáky DreizlerPohled na kotel Bosch

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sledujte živé vysílání z Dnů teplárenství a energetiky (45x)
      Ve dnech 23 až 25. dubna 2014 proběhnou Dny teplárenství energetiky. Teplárenské sdružení pořádá tuto akci již ...
Realizace vyzdívek v rámci výstavby fluidního kotle č. 5 v Plané nad Lužnicí (44x)
Předmětem této zakázky byla realizace vyzdívky pro fluidní kotel. Vyzdívky byly dodány pro Invelt-Servis, s.r.o. Rozsahe...
Teplárenství v temně zelené EvropěTeplárenství v temně zelené Evropě (41x)
Členské státy ještě ani nezačaly pořádně implementovat balíček klimaticko-energetické legislativy a na obzoru už je dalš...