Nacházíte se:  Úvod    Rozhovory    „Emisní limity s přehledem plníme a neustále naše zařízení modernizujeme,“

„Emisní limity s přehledem plníme a neustále naše zařízení modernizujeme,“

Publikováno: 18.1.2019
Rubrika: Rozhovory

říká v rozhovoru pro All for Power Luděk Sklenář, ředitel energetiky v litvínovském areálu Unipetrolu. Skupina Unipetrol nedávno přistoupila k modernizaci svých energetických zařízení. Optimalizace zejména v oblasti snížení emitovaných oxidů dusíku a síry se týká také největší jednotky Unipetrolu, teplárny T700, která se nachází v litvínovské rafinérii a je základním producentem elektrické energie a páry pro celý tamní areál. Ten je největším chemickým areálem v České republice. S Luďkem Sklenářem jsme si povídali mj. o současnosti a budoucnosti výroby a využívání energie v Unipetrolu.

Mezi nejvýznamnější projekty na teplárně T700 patří instalace selektivní nekatalytické redukce oxidu dusíku, která využívá vstřikování reagentu přímo do spalovací komory kotle. Jaké důvody Vás k tomu vedly?
Náš projekt na snížení emisí oxidů dusíku dávkováním čpavkové vody do spalin je těsně před dokončením. V říjnu jsme s úspěchem uskutečnili všechna garanční měření. Pro tuto technologii jsme se rozhodli především kvůli možnosti využití našich stávajících produktů a také investičně to pro nás vycházelo nejlépe. Tato metoda bude používána na šesti kotlích z osmi, které jsou v provozu od roku 1996. Samotná  teplárna je stále ve výborné kondici a odsvého zprovoznění v roce 1962 nebyla dosud odstavena.

Jaké jsou výhody použité technologie?
Jde především o nižší investiční náklady a pak následné provozní náklady s přihlédnutím na životnost stávající teplárny. Zhruba za deset let by ji měla vystřídat úplně nová teplárna na zemní plyn a zbytky z chemických výrob.

Zhotovitel prováděl na kotlích primární opatření, měly úpravy vliv na účinnost kotle?
Primární opatření vliv na účinnost kotle neměly. V současné době provoz kotlů stále ladíme tak, aby jejich účinnost byla stejná jako před instalací.

Na kotli K18 spalujete kromě hnědého uhlí také kaly, má spalování kalů s uhlím vliv na funkci technologie DeNOx?
Nemá žádnou.

Tato technologie se napříč firmami provádí v různých modifikacích. V čem je tato technologie odlišná od konkurence a jaká jsou specifika této technologie?
Jde o patentovaný systém. My používáme čpavkovou vodu, které máme dostatečný zdroj v jiných našich výrobních zařízení. Její používání při podobných realizacích není tak obvyklé.

O jak významnou investici v rámci Unipetrolu jde a jaké máte další investiční plány?
Z hlediska významu v rámci Unipetrolu je investice středního charakteru. Rámcově do teplárny investujeme několik stovek milionů korun. Denitrifikaci jsme spustili před pár dny a intenzifikace odsíření by měla být hotová v polovině příštího roku. Do současné teplárny máme v plánu již jen tyto a podobné investice do postupného snižování její provozní náročnosti na životní prostředí a udržení technologie v bezproblémovém chodu až do konce její životnosti, který nastane zhruba za deset let.

Kde vidíte další možnosti pro rozvoj energetických služeb?
Z hlediska dodávek par pro chemický park v Litvínově jsme plně soběstační. Ve výrobě elektřiny je naše strategie jiná. Zhruba 60 % energie si sami vyrábíme a zbývající energii nakupujeme z vnějších zdrojů. Do budoucna ale chceme tento poměr změnit a vyrábět elektřinu s přebytkem, který bychom dávali na trh. Mám na mysli rozšíření dodávek tepla pro drobné odběratele, nabídku dodávek elektřiny soukromým osobám či vytápění přilehlých obcí.

Jak Vás ovlivňují změny v evropské a české energetice a jaký očekáváte vývoj celého sektoru? Kde vidíte rizika pro byznys Unipetrolu?
Nejsem si jist, zda se energetická koncepce v Evropě ubírá správným směrem. Vzhledem k nerostnému bohatství Evropy by měl být vývoj energetiky v Evropě i u nás vyváženější. Myslím tím lepší rozložení energie získávané jak z uhlí či uranu tak z obnovitelných zdrojů. Jednostranné zaměření na nestálé alternativní zdroje může být dnes i v následujících letech stále problematické. V první řadě je potřeba zajistit stabilitu energetických sítí v celé Evropě.

Na čem aktuálně pracujete v rámci výzkumu, s kým spolupracujete a jak se daří inovace převádět do provozu resp. byznysu? Dá se predikovat návratnost investic do výzkumu?
V oblasti výzkumu a vývoje nyní pracujeme na projektu snížení obsahu rtuti ve spalinách z naší teplárny. Jedná se opět o využití vlastních produktů naší skupiny Unipetrol a tím snížení nákladovosti celého projektu. V současné době připravujeme poloprovozní pokus na jedné z linek odsíření. Návratnost investic je pro nás jedním z prvních bodů, které nyní v úzkém týmu řešíme.

Jaké očekáváte letos hospodářské výsledky a co je primárně ovlivnilo? Jak se potýkáte s relativně saturovaným pracovním trhem?
Hospodářské výsledky energetiky v letošním roce budou dobré hlavně díky našemu aktivnímu přístupu na trhu s elektřinou, soustavnou prací na zefektivňování výroby a snižování distribučních ztrát. Problematika pracovního trhu a současný nedostatek pracovních sil se dotýká snad každého. V energetice je problém sehnat pracovníky vůbec.

Jaké máte plány v roce 2019 a na jaké akce se v rámci Unipetrolu těšíte?
Hlavním plánem pro mne a můj tým je příprava dokumentace pro zcela novou teplárnu jako náhradu té stávající. S novou teplárnou na zemní plyn a zbytky z chemických výrob budeme schopni oslovit i externí trh. A na co se těším? Unipetrol je firma, kde se každý den něco děje, což pro mne osobně přináší stále nové cíle a nové výzvy. Při jejich překonávání se člověk neustále učí. To je to, co mne baví, i když tu pracuji už dvacet let. Práce s mým týmem není vždy jednoduchá, ale mám štěstí, že na každého, od pochůzkáře po vedoucí, se mohu stoprocentně spolehnout. A za to jim patří můj velký dík.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Luděk SklenářTeplárna UnipetroluTeplárna UnipetroluTeplárna Unipetrolu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

René Mrajca z Elpro-Energo: Staré transformátory zdražují elektřinu (23x)
V rámci veletrhu Ampér 2012 jsme si pozvali do studia i René Mrajcu ze společnosti Elpro-Energo, s. r. o.Ten mimo jiné p...
„Všechny naše velké elektrárny fungují jako špičkové,“„Všechny naše velké elektrárny fungují jako špičkové,“ (22x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Petr Maralík, ředitel OJ Vodní elektrárny ČEZ, a. s....
„Zkapalňuje se asi čtvrtina vytěženého plynu,”... (22x)
... uvedl pro časopis All for Power Ing. Oldřich Petržilka, prezident a generální sekretář České plynárenské unie. Celý...