Nacházíte se:  Úvod    Rozhovory    „Emisní limity s přehledem plníme a neustále naše zařízení modernizujeme,“

„Emisní limity s přehledem plníme a neustále naše zařízení modernizujeme,“

Publikováno: 18.1.2019
Rubrika: Rozhovory

říká v rozhovoru pro All for Power Luděk Sklenář, ředitel energetiky v litvínovském areálu Unipetrolu. Skupina Unipetrol nedávno přistoupila k modernizaci svých energetických zařízení. Optimalizace zejména v oblasti snížení emitovaných oxidů dusíku a síry se týká také největší jednotky Unipetrolu, teplárny T700, která se nachází v litvínovské rafinérii a je základním producentem elektrické energie a páry pro celý tamní areál. Ten je největším chemickým areálem v České republice. S Luďkem Sklenářem jsme si povídali mj. o současnosti a budoucnosti výroby a využívání energie v Unipetrolu.

Mezi nejvýznamnější projekty na teplárně T700 patří instalace selektivní nekatalytické redukce oxidu dusíku, která využívá vstřikování reagentu přímo do spalovací komory kotle. Jaké důvody Vás k tomu vedly?
Náš projekt na snížení emisí oxidů dusíku dávkováním čpavkové vody do spalin je těsně před dokončením. V říjnu jsme s úspěchem uskutečnili všechna garanční měření. Pro tuto technologii jsme se rozhodli především kvůli možnosti využití našich stávajících produktů a také investičně to pro nás vycházelo nejlépe. Tato metoda bude používána na šesti kotlích z osmi, které jsou v provozu od roku 1996. Samotná  teplárna je stále ve výborné kondici a odsvého zprovoznění v roce 1962 nebyla dosud odstavena.

Jaké jsou výhody použité technologie?
Jde především o nižší investiční náklady a pak následné provozní náklady s přihlédnutím na životnost stávající teplárny. Zhruba za deset let by ji měla vystřídat úplně nová teplárna na zemní plyn a zbytky z chemických výrob.

Zhotovitel prováděl na kotlích primární opatření, měly úpravy vliv na účinnost kotle?
Primární opatření vliv na účinnost kotle neměly. V současné době provoz kotlů stále ladíme tak, aby jejich účinnost byla stejná jako před instalací.

Na kotli K18 spalujete kromě hnědého uhlí také kaly, má spalování kalů s uhlím vliv na funkci technologie DeNOx?
Nemá žádnou.

Tato technologie se napříč firmami provádí v různých modifikacích. V čem je tato technologie odlišná od konkurence a jaká jsou specifika této technologie?
Jde o patentovaný systém. My používáme čpavkovou vodu, které máme dostatečný zdroj v jiných našich výrobních zařízení. Její používání při podobných realizacích není tak obvyklé.

O jak významnou investici v rámci Unipetrolu jde a jaké máte další investiční plány?
Z hlediska významu v rámci Unipetrolu je investice středního charakteru. Rámcově do teplárny investujeme několik stovek milionů korun. Denitrifikaci jsme spustili před pár dny a intenzifikace odsíření by měla být hotová v polovině příštího roku. Do současné teplárny máme v plánu již jen tyto a podobné investice do postupného snižování její provozní náročnosti na životní prostředí a udržení technologie v bezproblémovém chodu až do konce její životnosti, který nastane zhruba za deset let.

Kde vidíte další možnosti pro rozvoj energetických služeb?
Z hlediska dodávek par pro chemický park v Litvínově jsme plně soběstační. Ve výrobě elektřiny je naše strategie jiná. Zhruba 60 % energie si sami vyrábíme a zbývající energii nakupujeme z vnějších zdrojů. Do budoucna ale chceme tento poměr změnit a vyrábět elektřinu s přebytkem, který bychom dávali na trh. Mám na mysli rozšíření dodávek tepla pro drobné odběratele, nabídku dodávek elektřiny soukromým osobám či vytápění přilehlých obcí.

Jak Vás ovlivňují změny v evropské a české energetice a jaký očekáváte vývoj celého sektoru? Kde vidíte rizika pro byznys Unipetrolu?
Nejsem si jist, zda se energetická koncepce v Evropě ubírá správným směrem. Vzhledem k nerostnému bohatství Evropy by měl být vývoj energetiky v Evropě i u nás vyváženější. Myslím tím lepší rozložení energie získávané jak z uhlí či uranu tak z obnovitelných zdrojů. Jednostranné zaměření na nestálé alternativní zdroje může být dnes i v následujících letech stále problematické. V první řadě je potřeba zajistit stabilitu energetických sítí v celé Evropě.

Na čem aktuálně pracujete v rámci výzkumu, s kým spolupracujete a jak se daří inovace převádět do provozu resp. byznysu? Dá se predikovat návratnost investic do výzkumu?
V oblasti výzkumu a vývoje nyní pracujeme na projektu snížení obsahu rtuti ve spalinách z naší teplárny. Jedná se opět o využití vlastních produktů naší skupiny Unipetrol a tím snížení nákladovosti celého projektu. V současné době připravujeme poloprovozní pokus na jedné z linek odsíření. Návratnost investic je pro nás jedním z prvních bodů, které nyní v úzkém týmu řešíme.

Jaké očekáváte letos hospodářské výsledky a co je primárně ovlivnilo? Jak se potýkáte s relativně saturovaným pracovním trhem?
Hospodářské výsledky energetiky v letošním roce budou dobré hlavně díky našemu aktivnímu přístupu na trhu s elektřinou, soustavnou prací na zefektivňování výroby a snižování distribučních ztrát. Problematika pracovního trhu a současný nedostatek pracovních sil se dotýká snad každého. V energetice je problém sehnat pracovníky vůbec.

Jaké máte plány v roce 2019 a na jaké akce se v rámci Unipetrolu těšíte?
Hlavním plánem pro mne a můj tým je příprava dokumentace pro zcela novou teplárnu jako náhradu té stávající. S novou teplárnou na zemní plyn a zbytky z chemických výrob budeme schopni oslovit i externí trh. A na co se těším? Unipetrol je firma, kde se každý den něco děje, což pro mne osobně přináší stále nové cíle a nové výzvy. Při jejich překonávání se člověk neustále učí. To je to, co mne baví, i když tu pracuji už dvacet let. Práce s mým týmem není vždy jednoduchá, ale mám štěstí, že na každého, od pochůzkáře po vedoucí, se mohu stoprocentně spolehnout. A za to jim patří můj velký dík.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Luděk SklenářTeplárna UnipetroluTeplárna UnipetroluTeplárna Unipetrolu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

René Mrajca z Elpro-Energo: Staré transformátory zdražují elektřinu (36x)
V rámci veletrhu Ampér 2012 jsme si pozvali do studia i René Mrajcu ze společnosti Elpro-Energo, s. r. o.Ten mimo jiné p...
„Nejlepší využití alternativního zdroje je ve spojení více zdrojů v jeden celek,“„Nejlepší využití alternativního zdroje je ve spojení více zdrojů v jeden celek,“ (32x)
uvedl v rozhovoru pro All for Power Milan Milata, jednatel Simeti spol. s r. o. Firma na okraji Prahy vyrábí unikátní vě...
S obnovitelnými zdroji v Indonésii pomáhá český HydropolS obnovitelnými zdroji v Indonésii pomáhá český Hydropol (24x)
„Indonésie je pro byznys složitou zemí, ale kdo se tam naučí fungovat, tomu se otevřou významné obchodní příležitosti. Z...