Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Depos a GASCONTROL připravují další využití tepla vyrobeného z bioodpadu na Karvinsku

Depos a GASCONTROL připravují další využití tepla vyrobeného z bioodpadu na Karvinsku

Publikováno: 28.11.2017
Rubrika: Technologie, materiály

Před rokem dokončená bioplynová stanice v areálu skládky v Horní Suché bude doplněná o technologii, která zajistí další využití vyrobeného tepla a snížení množství odpadních vod. Zpracování bioodpadu z celého Karvinska tak bude ještě efektivnější.

Bioplynová stanice v Horní Suché je první svého druhu vMoravskoslezském kraji a jedna z mála v Evropě, která využívá nejmodernější technologii mikroturbín. Zařízení slouží k využívání bioodpadu z Karvinska k výrobě elektřiny a tepla. Speciální technologii na principu suché fermentace postavilo pro Depos Horní Suchá, a. s. sdružení GASCONTROL – TALPA. Zpracuje až 12 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu ročně, který dříve společnost kompostovala bez energetického využití. Za první rok provozu bioplynová stanice vyrobila 380 MWh elektrické energie a 700 MWh tepla.

Elektrická energie je využita pro vlastní potřebu firmy Depos (cca 30%) a přebytek (cca 70%) je dodáván do veřejné sítě, tepelná energie se spotřebovává v technologickém
procesu. „Technologie funguje dobře a spolehlivě, ale část vyrobeného tepla je nevyužitá, a proto jsme se rozhodli vybudovat ještě novou zahušťovací stanici, která zajistí využití vyrobeného tepla na odpaření průsakových vod,“ uvedl Miloš Kývala, prokurista a ředitel společnosti Depos Horní Suchá, a.s.

„Díky prodeji vyrobené elektřiny z bioplynové stanice nemusíme domácnostem na Karvinsku zvyšovat cenu za zpracování odpadů. Další zefektivnění provozu bioplynové stanice bude mít ekonomický přínos i pozitivní dopad na životní prostředí,“ doplnil Martin Polášek, předseda představenstva společnosti Depos Horní Suchá a starosta Těrlicka.

Přípravou nového projektu za zhruba 11 milionů korun byla opět pověřena firma GASCONTROL, která patří mezi zkušené odborníky na plynárenské a energetické technologie. „Cílem připravovaného projektu je za pomocí spalin z mikroturbín odpařit část průsakových vod, tedy zjednodušeně dešťové vody, která naprší na skládku. Nové zařízení provozovateli ročně uspoří peníze, které teď musí vynakládat na zpracování a čištění odpadních vod a navíc získá dotaci za využití odpadního tepla. Návratnost investice tak bude méně než 2 roky,“ dodal Filip Ovčačík, technik společnosti GGC Energy, s.r.o. ze skupiny GASCONTROL.

„Dostali jsme příležitost vybudovat na Karvinsku jedinečný komplex, který využívá nejmodernější technologie s minimálními provozními náklady a vysokou účinností i spolehlivostí,“ uvedl Radim Vaško, výkonný ředitel společnosti GASCONTROL.

Stavba bioplynové stanice trvala jeden a půl roku a stála 83 milionů korun. Technologie umí využít veškeré biologicky rozložitelné odpady, nepodléhající nutnosti hygienizace. Převážně se jedná o domovní biologicky rozložitelný komunální odpad, ovoce, zeleninu, štěpku a trávu. Zařízení využívá technologie suché fermentace, která se v Evropě rozvíjí teprve v posledních letech a v Česku je málo využívaná. Oproti mokré fermentaci má vyšší pořizovací výdaje, ale na druhé straně přináší nižší provozní náklady a další výhody jako například širší spektrum zpracované biomasy. Svou provozní jednoduchostí vyhovuje biologicky rozložitelným komunálním odpadům.

Základem technologie bioplynové stanice v Horní Suché jsou čtyři fermentační komory dlouhé 29 metrů. Bioplyn v nich vzniká kontrolovanou mikrobiální přeměnou organických látek bez přístupu vzduchu. Energoblok pak tvoří tři mikroturbíny Capstone americké výroby, jejichž výhradním distributorem pro ČR je společnost GGC Energy ze skupiny GASCONTROL. Tyto turbíny mají vysokou spolehlivost, dlouhou životnost a minimální servisní i provozní náklady, jejich unikátní vzduchová ložiska nepotřebují chladivo ani mazivo. Právě Instalace mikroturbín ve spojení s bioplynovou stanicí je v ČR výjimečná, většina bioplynových stanic má klasické kogenerační jednotky sestavené ze soustrojí spalovacího pístového motoru a generátoru. Provoz stanice je kromě navážení a vyvážení biomasy plně automatizován, elektronika zajišťuje řízení a monitorování celého procesu a také podává hlášení obsluze na mobilní telefon.

Z podkladů Jany Dronské, mediální zástupkyně Gascontrol Group, www.gascontrol.cz 

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Celkový pohled na bioplynovou staniciEnergocentrum bioplynové stanice

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Aplikační omezení žáropevné oceli P92 (60x)
Snaha o zvyšování životnosti a efektivity energetických celků klade vysoké nároky na zvolené materiály, především z hled...
Kyslíkárna huti ArcelorMittal Ostrava slaví 55 letKyslíkárna huti ArcelorMittal Ostrava slaví 55 let (52x)
Kyslík je při výrobě oceli stejně nepostradatelný jako hlavní suroviny koks a železná ruda. V září roku 1962 jej začala ...
Technologie MARTIN pro spalovnou SAKO Brno – vratisuvný spalovací roštTechnologie MARTIN pro spalovnou SAKO Brno – vratisuvný spalovací rošt (49x)
Ve spalovně komunálních odpadů SAKO Brno jsou instalovány dvě linky o kapacitě 14 tun za hodinu spalovaných odpadů. Obě ...