Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Defektoskopie    Chování stavebních materiálů ve střídavém elektrickém poli

Chování stavebních materiálů ve střídavém elektrickém poli

Publikováno: 14.9.2013
Rubrika: Defektoskopie

Sledování procesu hydratace betonu v odlišných okolních podmínkách metodou impedanční spektroskopie se v literatuře vyskytuje zřídka. Méně často jsou prováděna sledování zrání betonu uvedenou metodou, kdy měrný odpor směsi přesahuje hodnoty 500 kΩ. Na základě Debyeovy teorie vznikly modely dielektrika, jejich aplikací a obdrženými parametry dielektrika je charakterizován měřený materiál a diskutována jednoznačnost určení hodnot parametrů modelu.

Klíčová slova: impedanční spektroskopie, dielektrické ztráty, ztrátový činitel, vodivostní ztráty, polarizační ztráty

PDF ke stažení zde.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nedestruktivní hodnocení součástí energetických zařízení pomocí metody metalografických replik (22x)
Příspěvek se zabývá nedestruktivní metalografií, sahající do oblasti povrchových a optických metod, která je výjimečná p...
Analýza normalizace zkoušení svarů kapilární metodou (19x)
Normy pro kapilární zkoušení uvádějí četné požadavky, které musí být při zkoušení splněny. V příspěvku jsou popsány norm...